הכחשת המוסרת של הנביא מוחמד עליו בירכת אלל

Article translated to : العربية

הכחשת המוסרת של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום

הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר: " התקרב הזמן שבו ישב האדם בעודו נשען על סופה שלו ויאמר בינינו לבינכם ספרו של אללה יתעלה, מה שמצאנו בו מותר חשבנו למותר ומה שמצאנו אסור חשבנו לאסור" מסופר על ידי אחמד ואבו דאוד.