תחילת עידן המידע והידיעה

Article translated to : العربية

תחילת עידן המידע והידיעה
התנועה המדעית והתרבותית אשר עשה הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום היתה רבת פנים מבחינה חברתית, מדינית, דתית ותרבותית. העידן האיסלאמי אשר החיל עם הקמת המדינה האיסלאמית תחת הנהגתו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום נחשב לעידן חדש לאנושות, עידן המדע, התרבות והידע.


לפי דעתם שהרבה מדענים הן ממזרח והן ממעב, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום החיל עידן חדש של מדע וידיעה, הוא נאבק למען הפצת השליחות שלו מאללה יתעלה ולהימנע מהאימונות הטפשיות שהצטברו בחברת הגהיליה, הדבר הזה דחף את ד"ר מרקס לומר : "הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום פתח בשליחות שלו את עידן המדע והידיעה, לכן צריך לכתוב את הדברים והמעשים שלו בשיטה מדעית מיוחדת, מכוון שההוראות של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום הורדו מעם אללה, לכן הנביא מוחמד עליו השלום מחק את השינויים והסילוף שהצטברו בשליחויות הקודמות. זה מה שעשה הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום .


בשנת 700, התרבות הערבית האיסלאמית החילה מזה שבע מאות שנים להשתרע ממזרח הים התיכון ועד פרס במזרח וספרד במערב, חלק גדול מהמדע הישן נגלה מחדש, התרבות הערבית האיסלאמית השיגה גילויים חדשים בהרבה תחומים כמו הכימיה, מתמטיקה ופיסיקה ועוד מדעים אחרים, הערבים היו בתור מורים לאירופה במדעים האלה ותרמו בהתקדמות המדעים ביבשת זו.

Articles in the same category