עליית הפרידה

Article translated to : العربية English Deutsch

עליית הפרידה

ביום התשיעי לד'י אלחוג'ה לשנה העשירית להיג'רה, הנביא מוחמד עליו השלום נשא את נאומו האחרון בפני כארבעים אלף איש, אשר עמדו במכה לשמוע מהנביא עליו השלום.

רובייעה בן אומייה בן ח'לף עמד ביניהם וחזר בקול רם על דברי הנביא מוחמד עליו השלום, שאמר :

אנשים, שמעו לדבריי, הרי אינני יודע שמא לא אפגשכם אחרי שנה זו במעמד הזה.

דמכם, וכספכם אסורים הם עליכם כקידוש יום זה בחודש זה במקום זה. כל דבר ומנהג מהג'אהלייה אסור עליכם , ודם הנקמה של הג'אהלייה מבוטל, והנקמה הראשונה המבוטלת היא נקמת דמו של אבן רביעה בן אלחארת' שינק בבני סעד ונרצח בידי הוד'יל . והריבית מהג'אהלייה אסורה ומבוטלת והריבית הראשונה המבוטלת היא של עבאס בן עבד אלמוטאליב שכולה אסורה ומבוטלת.

התייחסו טוב לנשים אם יראי אלוהים אתם, הרי לקחתם אותן בברית אלוהים, והיתרתם נישואיהן במילה מאלוהים, וחובה עליהן לשמור על בתיכם מכל אשר תחששו ותשנאו, ואם לא יעשו זאת הכו אותן קלות ועליכם לפרנסן ולדאוג להן כראוי.

הרי השארתי לכם את אשר לא תלכו לאיבוד אם תחזיקו בו: זה הוא ספר אלוהים ותורת נביאו .

וכאשר תישאלו אודותי מה תגידו?

הם השיבו לו : מעידים אנו שאת המסר מסרת ואת העצה הטפת.

אז הרים הנביא עליו השלום את האמה שלו לכיוון השמים ואמר : אלוהים אתה העד שלי .... אלוהים אתה העד שלי .... אלוהים אתה העד שלי .

אחרי הנאום , נגלה לנביא עליו השלום את הפסוק שבו אמר אלוהים בין היתר : " היום סיימתי לכונן לכם את דתכם והשלמתי את חסדי עליכם, ושבע רצון אני כי האסלאם היה לכם לדת " ( סורת אל-מאידה " השולחן " : 3 ) .

כשקרא הנביא עליו השלום את הפסוק הזה בפני חבריו, פרץ עומר בן אל-ח'טאב בבכי .

הוא נשאל: למה אתה בוכה ?

הגיב : אין אחרי השלמות אלא החיסרון .

בנאום המאלף הזה הציב הנביא מוחמד עליו השלום את קווי היסוד של האיסלאם . הגדיר את גבולות המותר והאסור, הסביר את המצוות של אלוהים ואת זכויותיהם וחובותיהם של המוסלמים לפי דת האיסלאם. ואחר הנאום העידו הנוכחים בפני אלוהים שהמסר עבר ונקלט .

ביום שאחרי נשא הנביא עליו השלום עוד נאום, בו שם דגש על אותן העקרונות שעליהן דבר בנאום הפרידה .

אתם עוד תעמדו בפני אלוהים ותישאלו על מעשיכם, היזהרו לא לחזור לאבדון אחרַי ושלא תרצחו אחד את השני .

שכל הנוכחים ימסרו זאת למי שאינו בקרבתנו כעת .

הדת תמה ונשלמה , ואלוהים השרה את הדת הנצחית . בין אם זה חוקי הדת או ההתנהגות או אורח חיי המוסלמי . כל אלו נלמדו על ידי שליח אלוהים מוחמד בן עבד אללה עליו השלום , ובנאום האחרון שלו הוא השלים את שעליו והתכונן לעמוד בפני אלוהים ולתת דין וחשבון .

Next article

Articles in the same category