המלאכים

המלאכים

המלאכים נבראו לשרת ולקיים פקודת אללה ישתבח שמו בצורה הטובה ביותר. אללה קבע לכל אחד מהם משימה ותפקיד קבוע שעליו לקיים עד יום תחיית המתים. למשל, אללה עשה מהמלאך גבראיל את השליח מטעמו לנביאים בארץ, מיכאיל הוא המלאך הממונה על הטיפול בפרנסות הבריות, עזראיל הוא האחראי על המתת הבריות, וכד'.

השטן איבליס היה תחילה נמנה עמם אך כאשר נצטוו המלאכים להשתחוות אל אדם עליו השלום, איבליס סירב ועל כן נענש, הוא דרש מאללה ישתבח שמו דחייה לעונשו וקיבל אותה , ונשבע שעד למועד שנקבע תהיה משימתו להסית את כל המאמינים כדי למנוע אותם מעבודת אללה.

כמו-כן באיסלם קיומם של השדים - הג'ן כבריאה כבני האדם ודאית . הם נבראו וישובו אל ריבונם ויישפטו על מעשיהם, ויש ביניהם המוסלמי, הנוצרי, היהודי וגם הכופר .

Previous article Next article

Articles in the same category