יום הדין

יום הדין

זהו יום שמועדו כבר נקבע על ידי ריבונינו ישתבח שמו .ואין דבר שנוכל לעשות בכדי להימנע, לדחות לזרז או לעכב את המועד שנקבע. ביום הדין יתייצבו כל בני האדם והג'ן מול ריבונם בכדי להישפט על מעשיהם ובחירותיהם. מי שיזכה ברחמי אללה ישתבח שמו יהיה רשאי להיכנס אל גן עדן בו יהיה שבע רצון ויישאר שם לנצח .

ומי שלא ייקבל את סליחתו ורחמיו של אללה ישתבח שמו ירש את הגיהנום בו לא ימות ולא יחיה יתענה ויתייסר באש לנצח.

אנשאאללה אללה ישתבח שמו ייסלח לנו ויירחם עלינו ברחמיו ויציל אותנו מעונש האש.

Previous article Next article

Articles in the same category