קשוט המסגדים וההתפארות בהם

Article translated to : العربية

קשוט המסגדים וההתפארות בהם

אנס בן מאלק ירצהו אללה סיפר כ הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר: " לא תגיע שעת תחית המתים עד שהאנשים יתפארו במסגדים" מסופר על ידי אבו דאוד(449).