שנים עשרה ח'ליפים משפט קוריש

Article translated to : العربية

שנים עשרה ח'ליפים משפט קוריש

ג 'אבר בן סמרה אמר: שמעתי הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אומר : יהיו שנים עשרה ח'ליפים, ואמר מילה שלא שמעתי אותה, אז אמרתי לאבי: מה אמר? הוא אמר: כולם משבט קוריש" מסופר על ידי אלבוח'רי ומוסלמם .