Yirminci Oturum

yirmi beşinci oturum
devlet binasının temeli