Yirmi Üçüncü Oturum

yirmi yedinci oturum
büyük bedir savaşı