Yirmi Beşinci Oturum

yirmi dokuzuncu oturum
uhud savaşından çıkarılan dersler