1. Articles
  2. Islam Pondasi dan Landasannya
  3. Fitrah

Fitrah

1905 2013/10/26 2024/07/21

          Seluruh makhluk yang diciptakan memiliki fitrah untuk menetapkan keberadaan Pencipta, bahwasanya Dia lebih Mulia, lebih Besar, lebih Agung dan lebih sempurna dari segala sesuatu, perkara ini melekat dalam fitrah yang kelekatannya melebihi ilmu-ilmu pasti dan tidak memerlukan dalil kecuali bagi dia yang telah terganggu fitrahnya dan mengalami kondisi yang memalingkan fitrahnya dari kebenaran Allah.

Allah SWT berfirman:

" فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم "

“...(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (itulah) agama yang lurus.

Rasulullah SAW bersabda:

" ما من مولود إلاّ يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثمّ يقول أبو هريرة واقرؤا إن شئتم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله "                                                                                              

Tidak ada seorangpun yang dilahirkan kecuali berada dalam fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi, sebagaimana seekor binatang ternak yang melahirkan anak yang jam’a, apakah kalian merasa adanya hidung yang dipotong pada hewan tersebut?

Abu Hurairah berkata: jika berkehendak maka bacalah oleh kalian: “(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah.

Beliau  besabda:

" ألا إن ربي أمرني أن أعلّمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا: كلّ مال نحلته عبدًا حلال وإنّي خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم, وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا "

Ketahuilah bahwa Tuhan-ku memerintahkanku untuk mengajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui dari apa yang Dia ajarkan padaku hari ini: setiap harta yang Aku anugrahkan kepada seorang hamba adalah halal, dan Aku ciptakan hamba-hamba-Ku dalam keadaan lurus seluruhnya, lalu mereka didatangi oleh setan yang mengajak untuk berpaling dari agamanya, dia haramkan kepada mereka apa yang Aku halalkan dan memerintah mereka untuk menyekutukan-Ku sebelum turunnya kekuasaan”.

Previous article Next article

Articles in the same category

Website Muhammad Rasulullah saw.It's a beautiful day