1. Articles
  2. Petunjuk rasul  terkait puasa sunnah

Petunjuk rasul  terkait puasa sunnah

Auther : Dr. Ahmad bin Utsman al-Mizyad
Under category :
392 2022/05/14 2024/06/22
Article translated to : العربية Español Português

1.  Petunjuk Rasulullah r dalam masalah puasa sunnah adalah petunjuk yang paling sempurna, pencapaian maksud yang paling besar, dan paling mudah bagi jiwa, beliau berpuasa hingga dikatakan: tidak pernah berbuka, dan berbuka hingga dikatakan: tidak pernah berpuasa. Dan beliau tidak pernah menyempurnakan puasa satu bulan penuh selain ramadhan, dan tidak pernah keluar dari satu bulan yang paling banyak beliau isi dengan puasa melebihi bulan sya’ban, dan beliau tidak pernah melewati satu bulan melainkan telah berpuasa di dalamnya.

2. Dan diantara petunjuknya adalah beliau r tidak menyukai mengkhususkan hari jumat dengan puasa, dan beliau senantiasa menjaga puasa senin dan kamis.

3. Dan beliau r tidak berbuka (berpuasa) pada hari-hari putih(ayyaamul bidh) baik ketika muqim ataupun bepergian, dan beliau senantiasa menganjurkan untuk berpuasa pada hari-hari itu.

4. Dan beliau berpuasa tiga hari dari permulaan setiap bulan

5. Dan beliau bersabda terkait enam hari bulan syawal:

«صِيَامُهَا مَعَ رَمَضَانَ يَعْدِلُ صِيَامَ الدَّهْرِ» [م]

“ Berpuasa enam hari bulan syawal sebanding puasa setahun” (HR:Muslim)

Dan beliau senantiasa menjaga puasa hari asyura’ atas hari-hari yang lain, dan mengabarkan bahwa puasa hari asyura’ dapat menghapus dosa setahun yang lalu (HR: Muslim).

6. Dan beliau bersabda:

«صَيَامُه يُكَفِّرُ السَّنَةَ الماضية والبَاقِيَةَ» [م]،

Puasa hari asyura’ menghapus dosa setahun yang lalu dan yang tersisa (yang akan datang)” (HR: Muslim). Dan diantara petunjuknya adalah berbuka(tidak berpuasa) pada hari arafah di arafah.

7.  Dan berpuasa sepanjang masa bukanlah petunjuk beliau, bahkan beliau bersabda:

«مَنْ صامَ الدَّهْرَ لا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ» [ن].

Barang siapa berpuasa sepanjang tahun maka ia itu (sebenarnya) tidaklah berpuasa dan tidak pula berbuka.” (HR: nasa’i)

8. Dan terkadang beliau berniat puasa sunnah kemudian berbuka (membataltakanya), pernah beliau mesuk kepada keluarganya dan bertanya: apakah kalian punya sesuatu(makanan)? Jika mereka menjawab: tidak, beliau berkata: 'kalau demikian aku berpuasa” (HR: Nasa’i).

9. Dan beliau r bersabda:

«إِذَا دُعِي أَحَدُكم إلى طَعَامٍ وَهُوَ صائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ» [م].

Jika salah seorang dari kalian diundang kepada jamuan makan sedang ia berpuasa, maka hendaklah mengatakan: sesungguhnya aku berpuasa.” (HR: Muslim).

Website Muhammad Rasulullah saw.It's a beautiful day