1. Articles
  2. Petunjuk Rasulullah  dalam umrah

Petunjuk Rasulullah  dalam umrah

Auther : Dr. Ahmad bin Utsman al-Mizyad
Under category :
347 2022/05/14 2024/04/16
Article translated to : العربية Español Português

1.  Beliau melakukan umrah sebanyak empat kali, yang pertama: umrah hudaibiyah, kaum musyrikin menghalanginya untuk sampai baitul haram, lalu beliau menyembeli hewan dan bercukur di tempat dimana beliau dihalangai, dan tahalul.

Kedua: umrah qodho‘, beliau mengqodho‘ umrah tersebut pada tahun berikutnya.

Ketiga: Umrah beliau yang digandeng dengan haji.

Keempat: umrah beliau dari Ji’ronah.

2. Dan belum ada satu umrah pun yang beliau laksanakan ke luar dari makkah, tetapi seluruh umrahnya masuk ke makah.

3. Dan beliau berumrah dalam setahun kecuali hanya sekali, tidak pernah umrah dua kali dalam setahun.

4. Semua umrah beliau terjadi pada bulan-bulan haji.

5. Beliau bersabda:

 «عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً» [ق].

Umrah di bulan ramadhan sebanding dengan haji.” (HR: Bukhari Muslim)

Website Muhammad Rasulullah saw.It's a beautiful day