1. Articles
  2. Seribu sunnah dalam sehari semalam
  3. Bagaimana supaya Allah swt. Mencintai anda?

Bagaimana supaya Allah swt. Mencintai anda?

103566 2007/11/30 2024/07/18

 

  segala puji bagi allah swt. yang maha pemurah lagi maha pengampun, yang maha mulia dan maha memaksa, yang maha membolak-balikkan (menguasai) hati dan mata, yang maha mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi, saya senantiasa memuji-nya pagi dan petang, saya bersaksi bahwasanya tiada tuhan selain allah yang maha esa tiada sekutu bagi-nya, suatu persaksian yang dapat menyelamatkan orang yang mengatakannya dari api neraka, dan saya bersaksi bahwasanya muhammad saw. adalah nabi-nya yang terpilih, shalawat allah swt. atasnya dan kepada keluarganya, isteri-isterinya, serta para sahabatnya yang pantas untuk di muliakan, senantiasa shalawat tersebut tercurahkan siang dan malam.

 

amma ba’du….

 diantara hal yang harus di perhatikan seorang muslim dalam kehidupan kesehariannya yaitu mempraktekkan sunnah rasulullah saw. dalam seluruh gerak-geriknya, diamnya, perkataannya dan perbuatannya, sehingga ia mengorganisir kehidupannya dengan sunnah rasulullah saw. secara keseluruhan dari pagi sampai sore.

dzu nnun al mishry mengatakan:

“ diantara tanda kecintaan kepada allah swt. yaitu dengan mengikuti nabi-nya muhammad saw. dalam akhlaknya, perbuatannya, perintahnya dan sunah-sunahnya”.

allah swt. berfirman:

“ katakanlah: jika kamu (benar-benar) mencintai allah, ikutilah aku, niscaya allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” allah maha pengampun lagi maha penyayang”. (qs. ali ‘imran: 31).

hasan al bashry mengatakan:

“diantara tanda kecintaan mereka kepada-nya ialah dengan mengikuti sunnah rasuln-nya”.

 sesungguhnya posisi seorang mukmin di perhatikan bagaimana ia mengikuti sunnah rasulullah saw. jika ia senantiasa mempraktekkan sunnah rasululullah saw. maka semakin tinggi dan mulia pulalah posisinya di sisi allah swt.

 oleh karena itu, saya membuat artikel yang singkat ini untuk menghidupkan sunnah rasullah saw. dalam kehidupan keseharian orang-orang muslim, dalam ibadah mereka, dalam tidur mereka, dalam makan mereka, minum mereka, dalam berinteraksi dengan orang lain, ketika mereka bersuci, ketika mereka keluar dan masuk rumah, dan ketika mereka memakai pakaian, serta dalam seluruh gerak-gerik mereka.

            bayangkan jika salah seorang diantara kita kehilangan uang dalam jumlah yang besar maka kita akan senantiasa dan bersungguh-sungguh untuk mencarinya agar kita menemukannya kembali, akan tetapi sudah berapa sunnah rasulullah saw. telah jatuh dan hilang dari kehidupan kita, apakah kita bersedih? dan berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan kita yang nyata?

  sesungguhnya diantara musibah yang menimpa kehidupan kita ialah kita lebih mementingkan dan mengagungkan harta daripada sunnah rasulullah saw., seandainya di katakan kepada manusia bahwa :

“barangsiapa yang mempraktekkan salah satu sunnah dari sunnah-sunnah rasulullah saw. maka akan mendapatkan uang dalam jumlah besar”.

 maka anda akan mendapati manusia berbondong-bondong menerapkan sunnah rasulullah saw. dalam kehidupan keseharian mereka dari pagi sampai sore, karena dengan mempraktekkan sunah dari sunnah-sunnah rasulullah saw. mereka akan mendapatkan keuntungan dalam jumlah yang besar, manfaat apa yang bisa harta berikan untukmu ketika kamu telah di letakkan dalam kuburmu kemudian kamu di taburi tanah?

allah swt. berfirman:

“tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi. sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal”. (qs. al a’la: 16-17).

 yang di maksud dengan sunnah-sunnah dalam pembahasan ini, ialah: “hal-hal yang jika di kerjakan mendapatkan pahala sementara jika di tinggalkan tidak mendapatkan hukuman atau (tidak ada ganjaran apa-apa)”, yaitu “hal-hal yang sering terulang-ulang siang dan malam dan setiap dari kita mampu untuk melaksanakannya”.

 aku telah mendapati bahwasanya jika setiap muslim bersungguh-sungguh untuk menerapkan sunnah rasulullah saw. dalam kehidupan keseharian mereka, maka mereka mampu untuk menerapkan tidak kurang dari 1000 sunnah dalam kesaharian mereka, sementara artikel ini hanya untuk menjelaskan sarana termudah untuk menerapkan sunnah-sunnah ini dalam kehidupan keseharian yang lebih dari 1000 sunnah.

 jika seorang muslim berusaha dan bersungguh-sungguh untuk menerapkan 1000 sunnah dalam kehidupan keseharian mereka siang dan malam, maka dalam sebulan terkumpul 30.000 sunnah, maka perhatikanlah orang-orang yang tidak mengetahui sunnah-sunnah ini atau orang-orang yang mengetahuinya tapi tidak mempraktekkannya berapa banyak derajat-derajat yang mulia dan kebaikan-kebaikan terbuang sia-sia dari dirinya, sementara ia benar-benar orang yang serba fakir (amal kebajikan)”.

beberapa faidah dalam menerapkan sunnah, ialah:

1. akan sampai kepada derajat (cinta) yaitu cinta allah swt. kepada hamba-nya yang mukmin.

 

2. dapat menutupi atau menambal kekurangan dari hal-hal yang wajib (yang telah kita laksanakan seperti shalat fardhu).

 

3. dapat menjaga kita agar tidak terjerumus dalam perbuatan bid’ah.

 

4.  dengan mengerjakan sunnah adalah termasuk mengagungkan syi’ar-syi’ar (yang bersifat ritual) allah swt.

wahai umat islam !!!..perhatikanlah sunnah-sunnah muhammad saw. rasul kalian, terapkan dan hidupkanlah dalam kehidupan keseharian kalian, karena hal tersebut adalah tanda kecintaan yang sempurna terhadap rasulullah saw. serta tanda yang benar sebagai pengikut nabi muhammad saw.

 

 

Next article
Website Muhammad Rasulullah saw.It's a beautiful day