1. Articles
  2. kepribadian Rasulullah saw.
  3. Muhammad saw. mempunyai akhlak yang terpuji_Oleh: Syekh Faragh Hady

Muhammad saw. mempunyai akhlak yang terpuji_Oleh: Syekh Faragh Hady

Auther : Sheikh Faraj Hadi
44735 2007/11/05 2024/06/22

muhammad saw. mempunyai akhlak yang terpuji

oleh: syekh faragh hady

diantara keistimewaan yang di miliki muhammad saw. adalah akhlaknya yang terpuji kepada kerabat dekat dan yang jauh, kepada teman dan musuh, inilah yang nampak darinya secara adil.

beliau menyambut seseorang dengan penyambutan yang baik yang tidak lepas dari senyuman di wajahnya, berkata dengan baik, membalas kejahatan dengan kebaikan, menghindari perkara-perkara yang tidak perlu.

beliau mengajarkan umatnya bahwa sebaik-baik orang adalah mereka yang paling bagus akhlaknya, beliau bersabda: “sesungguhnya orang yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik akhlaknya”.

bahkan beliau mengajarkan pengikutnya bahwa yang paling dekat tempatnya dengan beliau nanti pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya.

beliau bersabda: “sesungguhnya orang yang paling aku sukai diantara kalian dan yang paling dekat tempatnya dengan saya nanti di hari kiamat adalah yang paling bagus akhlaknya”.

akhlak muhammad saw. yang terpuji tidak hanya untuk para pengikutnya saja, bahkan beliau juga melakukan hal yang sama terhadap musuh-musuhnya, ketika beliau di minta untuk mendoakan orang-orang musyrik beliau bersabda: “sesungguhnya saya tidak di utus sebagai pelaknat, tapi saya di utus sebagai pembawa rahmat (kasih sayang)”.

Previous article Next article
Website Muhammad Rasulullah saw.It's a beautiful day