1. Photo
  2. Shalat sunnah fajar (qabliyah shubuh). Berikut ini adalah sunnah- sunnah yang terdapat pada shalat sunnah fajar

Shalat sunnah fajar (qabliyah shubuh). Berikut ini adalah sunnah- sunnah yang terdapat pada shalat sunnah fajar

104 2020/10/11
Shalat sunnah fajar (qabliyah shubuh). Berikut ini adalah sunnah- sunnah yang terdapat pada shalat sunnah fajar

Shalat sunnah fajar adalah shalat sunnah rawatib yang pertama dilakukan oleh seorang hamba saat hendak memulai harinya. Pada shalat sunnah ini terdapat beberapa sub sunnah, namun sebelum membeberkannya, kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang hal-hal sunnah lainnya yang terkait dengan shalat rawatib.

Shalat rawatib ini sendiri adalah shalat-shalat sunnah yang selalu melekat pada shalat fardhu, baik sebelumnya ataupun setelahnya. Jumlahnya secara keseluruhan (yang muakkad) adalah dua belas rakaat.

Sebagaimana diriwayatkan, dari bunda Ummu Habibah –Radhiyallahu Anha-, ia berkata, aku pernah mendengar  Rasulullah  –Shallallahu Alaihi wa Sallam- bersabda, “Barangsiapa yang mengerjakan shalat sunnah dua belas rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya sebuat rumah di dalam surga.” (HR. Muslim no.728)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, namun dengan penambahan, “..Empat rakaat sebelum zhuhur, dua rakaat setelah zhuhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya, dan dua rakaat sebelum shalat fajar.” (HR. At-Tirmidzi no.415, lalu ia mengatakan hadits ini tergolong hadits hasan shahih)

Sebaiknya shalat sunnah rawatib dilakukan di rumah masing-masing.

Diriwayatkan, dari Zaid bin Tsabit –Radhiyallahu Anhu-, bahwasanya Nabi –Shallallahu Alaihi wa Sallam- pernah bersabda, “Shalatlah kalian wahai manusia di rumah kalian, karena sebaik-baik shalat seseorang adalah shalat yang dilakukan di rumahnya, kecuali shalat fardhu.” (HR. Bukhari no.7290, dan Muslim no.781)

Website Muhammad Rasulullah saw.It's a beautiful day