1. Articles
  2. De ahadith van de Profeet
  3. Voorbeelden van uitspraken van de Profeet Mohammed

Voorbeelden van uitspraken van de Profeet Mohammed

Under category : De ahadith van de Profeet
10999 2010/07/14 2024/07/22
Article translated to : English

voorbeelden van uitspraken van de profeet mohammed

 

*   {de gelovigen, in hun liefde, barmhartigheid en vriendelijkheid tegen elkaar zijn als een lichaam: als een deel ervan ziek is, deelt het hele lichaam in slapeloosheid en koorts.}1

*   {de perfectste gelovigen zijn degenen die de beste zeden hebben. en de besten daarvan zijn degenen die het best omgaan met hun vrouwen.}2

*   {niemand van jullie gelooft (volledig) tot hij voor zijn broeders hetgeen wenst dat hij voor zichzelf wenst.}3

*  {de barmhartigen worden genade getoond door de aller barmhartigste.  toon barmhartigheid/genade aan degenen op aarde, en god zal jouw genade tonen.}4

*   {een glimach naar je broeder is liefdadigheid...}5

*   {een goed woord is liefdadigheid.}6

*   {een ieder die in god en de laatste dag gelooft (de dag des oordeels) moet zijn buren goed behandelen.}7

*   {god beoordeelt je niet naar jullie uiterlijk en jullie rijkdom, maar hij kijkt naar jullie harten en jullie daden.}8

*   {betaal de arbeider zijn loon voordat zijn zweet opdroogt.}9

*   {een man die op een weg liep voelde zich erg dorstig. toen hij bij een waterput kwam, daalde hij daar in af, dronk zijn buik vol, en kwam weer naar boven. toen zag hij een hond met zijn tong uit zijn bek, trachtend om wat water uit de modder te drinken om zijn dorst te lessen. de ma, zei tegen zichzef:  “deze hond voelt net zo erg dorst zoals ik dat net voelde.” dus daalde hij nogmaals af in de put, vulde zijn schoen met water en gaf de hond te drinken. daarom bedankte god hem en vergaf hem zijn zonden.} de profeet  (vzzmh) werd gevraagd: “boodschapper van god, worden we beloond voor goedheid tegen dieren?”  hij zei: {er is een belonging voor vriendelijkheid tegen ieder levend dier of mens.}10

____________________________________

(1)verteld in saheeh muslim, #2586, en saheeh al-bukhari, #6011.

(2)verteld in mosnad ahmad, #7354, en al-tirmizi, #1162.

(3)verteld in saheeh al-bukhari, #13, en saheeh muslim, #45.

(4)verteld in al-tirmizi, #1924, en abu-dawood, #4941.

(5)verteld in al-tirmizi, #1956.

(6)verteld in saheeh muslim, #1009, en saheeh al-bukhari, #2989.

(7)verteld in saheeh muslim, #48, en saheeh al-bukhari, #6019.

(8)verteld in saheeh muslim, #2564.

(9)verteld in ibn majah, #2443.

(10)verteld in saheeh muslim, #2244, en saheeh al-bukhari, #2466.

 

 

Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day