Annie Besant

annie besant:schrijfster en vrouwenrechtenactivist in "the life and teachings of muhammad":

"voor een ieder die de biografie van de grote profeet van de arabieren heeft bestudeerd en te weten komt hoe deze profeet plachte te leven en de mensen onderwees, blijft er niets anders mogelijk dan het respecteren van deze achtenswaardige profeet."

Previous article Next article