1. Articles
  2. Een boodschap aan degene die niet in de Profeet Mohammed gelooft
  3. Een boodschap aan degenen die niet in de Profeet Mohammed geloven

Een boodschap aan degenen die niet in de Profeet Mohammed geloven

Auther : Abd El_Dayem El Kaheel
107856 2008/10/07 2024/06/25

 

een boodschap aan degenen die niet in de profeet mohammed geloven

 

het spotten met allah, zijn verzen en zijn boodschapper is tegenwoordig iets normaals geworden, en in de meeste gevallen komt het uit het buitenland, waar atheïsten beweren dat de islam een religie is van onderontwikkeling, terrorisme en onwetendheid. daarom gaan de vijanden van de islam door met het bespotten van de leringen ervan, en beweren dat ze ouderwets zijn geworden en niet in deze tijd passen!

 

verheerlijkt zij allah! is vrijheid van meningsuiting vanuit hun oogpunt gezien, hun vrijheid geworden om te spotten met het beste schepsel van allah (vzzmh)? ze hebben zo te zien niets wetenschappelijks kunnen ontdekken waar ze de islam over kunnen bekritiseren, en zodoende probeerden ze die vreselijke spotprenten te gebruiken. ze slaagden er niet in wat voor fout dan ook op wetenschappelijk of linguïstiek gebied in de edele qor’an te onttrekken, of van de ahadith (uitspraken) van de grootste boodschapper om hun volgelingen mee te overtuigen, enkel het maken van deze spotprenten, die hun machteloosheid weerspiegelt.

 

we hebben het recht onze mening te geven over zulke dingen, maar we spotten niet met hun profeten, mozes en jezus, vrede zij met hen, omdat zij los staan van hen en hun daden, en omdat wij geen verschil maken tussen deze geëerde profeten, omdat ze allen boodschappers van allah (verheerlijkt en verheven is hij) zijn.

 

maar voordat we dat doen, laten we horen naar wat allah (verheerlijkt en verheven is hij) over deze mensen en hun soortgenoten zegt:

 

"voorwaar, degenen die allah en zijn boodschapper beledigen: allah zal hen vervloeken in deze wereld (letterlijk: in het lagere (leven), d.w.z. het leven in deze wereld) en in het hiernamaals en hij zal voor hen een vernederende bestraffing bereiden. en degenen die de gelovige mannen en de gelovige vrouwen kwetsen, zonder dat zij iets (slechts) hebben verricht: voorzeker, zij hebben laster en een duidelijke zonde op zich geladen.[soera al-ahzab: 57-58].

 

deze spotprenten beledigen allah en bespotten zijn boodschapper en raken iedere mannelijke en iedere vrouwelijke gelovige. daarom wordt hun soortgenoten een pijnlijke bestraffing beloofd op de dag des oordeels, als ze niet stoppen met zulke daden.

 

onze manier van uiten zal preciezer en duurzamer zijn dan de hunne, welke niet meer is dan spotprenten, die niets anders dan illusies weerspiegelen, die nergens anders bestaan dan in de verbeelding van de maker ervan. we zullen hen toespreken in de taal van de wetenschap, de taal die zei niet konden gebruiken toen ze ons op die manier aanspraken! en we zullen hen de werkelijkheid vertellen over die genadige profeet (vzzmh).

 

ik zal het niet hebben over de goede manieren en de wonderbaarlijke eigenschappen die de laatste profeet had, want degenen die deze manieren niet bezitten zullen ze ook niet erkennen, in plaats daarvan zullen we een wetenschappelijke en materiële toespraak tegen hen houden, met inbegrip van de feiten die deze geëerde profeet bracht en die aanwezig zijn in de qor’an, die veertienhonderd jaar geleden werden opgelezen tot vandaag de dag. 

 

ik vertel degenen die trots zijn op wetenschap en recht (omdat zij technisch geavanceerde landen vertegenwoordigen en democratische landen die geloven in rechtvaardigheid en recht) dat wij zeggen dat: de qor’an, waar jullie de spot mee drijven, het eerste boek was dat opriep tot wetenschap en rechtvaardigheid, en deze twee zijn de maatstaven van succes en de continuïteit van alle beschavingen.

 

in feite was het eerste woord dat werd neergezonden aan die geëerde profeet “lees” en dit bewijst dat de islam de religie van wetenschap is. bovendien zijn de laatste woorden die van de qor’an werden neergezonden “hen zal geen onrecht worden gedaan”, en dit betekent dat de islam de religie van rechtvaardigheid is. dus waar jullie je vandaag de dag op beroemen, daar ging onze profeet (vzzmh) jullie vele eeuwen geleden in voor.

 

jullie zeggen dat jullie de eersten waren die opriepen om de geschiedenis van het heelal en de schepsels te onderzoeken en jullie zijn hier trots op, maar we vragen jullie te lezen wat allah (verheven is hij) in de edele qor’an zei over de expliciete en directe oproep om het begin van de schepping te onderzoeken: "zeg: “reist op de aarde en ziet dan hoe hij de schepping schiep; vervolgens wekt hij een laatste schepping op. voorwaar, allah is almachtig over alle zaken.” [soera al-ankaboet 29:20]. dit bewijst het belang dat de qor’an heeft in onderzoek, overpeinzing, research en studie.

 

onze profeet (vzzmh) heeft waarlijk een wetenschappelijke basis gelegd voor astronomie en kosmische fenomenen, toen de mensen dachten dat de zon verduisterde voor de dood van ibrahim, de zoon van de profeet (vzzmh), daarom zei hij: «de zon en de maan zijn twee tekenen van allah (verheven is hij) en ze verduisteren niet voor de dood of het leven van wie dan ook.» [overlevering van al-bukhari en muslim].

deze woorden van de profeet van barmhartigheid (vzzmh) kwamen op een tijdstip dat jullie geloofden dat een verduistering een teken is van de geboorte of de dood van een groot persoon, de val van een leider of het verlies van een veldslag.

 

op dat tijdstip was europa vol was met priesters, astrologen en charlatans, en de meeste mensen geloofden daar toen in. in die periode verbood onze profeet (vzzmh) zulke daden, want hij zei: «iedereen die naar een priester of een waarzegger gaat en gelooft wat die zegt, die is ongelovig aan wat aan mohammed werd neergezonden.» [overlevering door ahmad].

 

op een tijdstip dat jullie dachten dat de aarde stabiel en onbeweeglijk is, gaf de qor’an een wetenschappelijk feit, dat bevestigde dat alles in het heelal in een specifieke baan loopt, en dit feit werd pas kort geleden ontdekt.  hij (verheven is hij) zegt over de aarde, de zon en de maan: "het is niet mogelijk dat de zon de maan bereikt en de nacht kan de dag niet inhalen. allen bewegen in een kringloop." [soera ya-sin 36:40].

 

in de tijd dat ze in europa plachten te geloven in het bestaan van een god van de wind, een god van de regen en een god van de bliksem en de donder, gaf de qor’an een wetenschappelijke basis voor al deze fenomenen, die slechts een aantal jaren geleden zijn ontdekt. als je de feiten over de wind wilt lezen, lees dan wat hij (verheven is hij) zei: "en wij hebben de winden gezonden als bestuivers en wij hebben regen neergezonden uit de hemel, waarmee wij jullie te drinken geven. en jullie zijn daar niet de bewaarders van." [soera al-hijr 15: 22]. hebben jullie niet ontdekt wat de rol van de wind is bij het vormen van wolken en neerslag, met gebruik van installaties en machines?

 

daarnaast, als je meer wilt weten over het technische mechanisme van de bliksem, hetgeen onbekend was tot een aantal jaren geleden, lees dan de hadith van onze profeet (vzzmh): «heb je de bliksem niet gezien; hoe die heen en terug gaat in een oogwenk?» [overlevering van muslim]. hebben jullie digitale camera’s geen foto’s gemaakt van de bliksem die heen en terug schiet, precies zoals het in de nobele hadith is vermeld?  

 

de boodschapper van allah (vzzmh) was de eerste man in de geschiedenis die opriep tot medisch onderzoek in vele ahadith (uitspraken), waarbij hij de grondslag legde van de moderne geneeskunde. de boodschapper van allah (vzzmh) zei: «allah heeft geen ziekte geschapen zonder er een remedie voor te scheppen.» [overlevering van al-bukhari].  deze grootse hadith bevestigt de aanwezigheid van een remedie voor de verschillende soorten ziektes, en dit betekent dat als de mens om een behandeling ervoor zoekt, hij die zal vinden. passen jullie wetenschappers deze hadith niet toe bij hun onderzoeken naar de behandeling van vele ziektes, waarvan vroeger werd gedacht dat ze ongeneesbaar waren en er geen behandeling voor bestond?

 

onze profeet mohammed (vzzmh) was de eerste die sprak over het kosmische netwerk door de woorden van allah de almachtige: "en bij de hemel ogebouwd uit ineengestrengelde banen." [soera adh-dhariyat 51:7]. ineengestrengelde banen zijn afgeleid van een meesterlijk geweven structuur. hebben jullie de afbeelding van het heelal niet gezien met jullie supercomputers en telescopen?

 

heden zijn jullie trots op de ontdekking van het begin van de evolutie van het heelal, en jullie verklaren dat dit heelal één massa was, waarvan de delen elkaar loslieten d.m.v. een big bang. jullie vergeten dat deze barmhartige profeet (vzzmh) jullie voorging in het vertellen over dit kosmische feit, veertienhonderd jaar geleden, toen geen enkele man zich ook maar iets van de big bang voor kon stellen. allah (vvih) zegt:  "weten degenen die ongelovig zijn niet dat de hemelen en de aarde als een gemengde massa waren en dat wij hen beide daarop splitsten …" [soera al-anbiya' 21:30].

 

en als we willen, zullen we honderden, of beter duizenden onlangs ontdekte wetenschappelijke feiten opsommen, die allemaal aanwezig zijn in de edele qor’an en de soenna (traditie) van de meester van de boodschappers (vzzmh). kan je deze dan lezen zonder je voor te stellen wie deze profeet was, die allah (vvih) beschreef als een genade voor de werelden?       

 

daarom vragen we aan een ieder die lijdt aan doofheid om niet prachtige geluiden te bekritiseren! we vragen ook een ieder die lijdt aan blindheid om geen schitterende afbeeldingen aan te vallen! en we vragen een ieder die lijdt aan neusverkoudheid om niet afkerig te zijn van de aromatische geur!

 

zo zal het imago van onze profeet mohammed (vzzmh) stralend, mooi en prachtig  blijven, ongeacht hoe hard sceptici hun best doen het te vertekenen. en de uitspraken van onze profeet mohammed (vzzmh) zullen de mooiste en zoetste woorden blijven, ongeacht wat atheïsten proberen te doen. daarnaast zal het licht van de qor’an en het licht van allah (vvih) schitterend en helder blijven schijnen, ongeacht hoe hard de kwaaddoeners hun best doen om het te doven. allah (vvih) zegt: "zij willen het licht van allah doven met hun monden, maar allah wil slechts zijn licht volledig laten schijnen, ook al haten de ongelovigen het.  

hij is het die zijn boodschapper heeft gezonden met de leiding en de ware godsdienst, om deze te doen zegevieren over alle godsdiensten, ook al hebben de veelgodenaanbidders er een afkeer van."[soera at-tawbah: 32-33].

 

o allah, u bent sterker dan hen allen, en u bent bij machte te antwoorden, stop en oordeel over hen en degenen die achter hen staan, zoals u zei in uw grootse boek: "voorwaar, degenen die allah en zijn boodschapper beledigen: allah zal hen vervloeken in deze wereld en in het hiernamaals en hij zal voor hen een vernederende bestraffing bereiden."  [soera al-ahzab 33:57].

 

en we zeggen zoals allah (verheven is hij) zei:

 

"zeg, “spotten jullie maar; voorwaar, allah zal dat waar jullie voor vrezen zeker bekend maken"…

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day