1. Articles
  2. HET NOBELE KARAKTER VAN DE PROFEET
  3. Kan de Profeet Mohammed door de moslims als toonbeeld worden genomen?

Kan de Profeet Mohammed door de moslims als toonbeeld worden genomen?

8081 2009/02/25 2024/07/17
Article translated to : English Español

kande profeet mohammed door de moslims als toonbeeld worden genomen?

              

als zijnde de laatste profeet van god, werd de profeet mohammed een leven geschonken dat een belichaming van success was. hij werd geboren als een wees en klom op tot een leider van integriteit. alle verschillende fases van zijn leven leveren ons voorbeelden voor een ieder die wenst te streven naar een rechtschapen leven.

alleen al het karakter van de profeet is een toonbeeld van deugd, een voorbeeld voor alle mensen. god zegt tegen degene die de qor’an leest: "jullie hebben zeker een prachtig voorbeeld (van gedrag) in de boodschapper van allah voor iedereen wiens hoop god en de laatste dag is.” (33:21)

ali akbar, zegt in zijn boek "god en de mens": "grote denkers en onderwijzers zoals boeddha en christus konden hun levens niet als een te volgen voorbeeld stellen voor de mensheid. de ene verliet zijn familie terwil de andere die niet had. de ene was zeer strikt in zijn betrekkingen met de wereldse zaken in alle opzichten, en de ander deed er in het geheel niet aan mee. hun leringen zijn imposant maar kunnen slechts worden gevolgd door hen die net zo’n ascetisch leven als hen leiden. de vooruitgang van de mens bij het verwerven van kennis over de schepper en het heelal, en het beheersen van elementen en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek was nooit mogelijk geweest als alle mensen ascetisch zouden leven, en de wereld zou na één generatie ophouden te bestaan wat de mensen betreft als iedereen het celibaat zou aanhangen. god die de schepper van de mensheid is zou geen mensen afvaardigen om principes te verdedigen die de wetten tegenspreken die hij heeft uitgevaardigd ter voortplanting van zijn schepsels.

"maar het grote voorbeeld mohammed vertegenwoordigt alle levensfases om te volgen. als een wees, als een herder, als een zoon, als een neef, als vader, als grootvader, als echtgenoot, als een burger, als een buurman, als een menslievend persoon en iemand die van kinderen en wezen houdt, als ondersteuner en vrijwilliger voor arme weduwen en behoeftigen, als een tolerante onderwijzer die nooit andermans gevoeligheden of overtuigingen krenkte, als overwinnaar, als vergever van degenen die hem vervolgden nadat ze onder zijn macht kwamen, d.m.v. zijn  voorbeeld om de bewoners van mekka te vergeven die hem meedogenloos hadden vervolgd, als machthebber voor degenen die als slaven naar hem kwamen en die hij onmiddelijk vrijliet, als een heerser en onderwijzer van goede behandeling die zou moeten worden toegepast bij hen die een andere religie aanhangen wanneer ze onder jouw bescherming komen te staan, door zijn eigen voorbeeld als de eerste ter wereld die vrouwen het recht van volledig bezit en erfenis gaf van de ouders, zonen, broers en zusters en andere relaties; en in vele andere opzichten was hij een toonbeeld."

 

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day