1. Articles
  2. Kenapa kita mempelajari sejarah Rasulullah saw.?
  3. Rasulullah saw. Adalah sebaik-baik teladan dalam hidup anda

Rasulullah saw. Adalah sebaik-baik teladan dalam hidup anda

Auther : Yehya Ibrahim ElYehya
84056 2007/11/01 2024/04/17

rasulullah saw.

 adalah sebaik-baik teladan dalam hidup anda

oleh: dr. yahya ibrahim yahya

hanya beliau dalam catatan sejarah yang menjadi suri teladan dalam segala aspek.

·         jika anda seorang hartawan, teladanilah rasulullah saw. ketika beliau berdagang dengan membawa barang dagangan antar hijaz dan syam, dan menguasai perbendaharaan bahrain…

 

·         jika anda termasuk orang yang kurang mampu dalam hal materi, maka ikutilah rasulullah saw. yang tereksklusif oleh rakyat abi thalib, ketika beliau meninggalkan tempat tinggalnya berhijrah ke madinah beliau tidak membawa harta benda sedikitpun…

 

 

·         jika anda seorang penguasa maka ikutilah sunnah beliau dan perbuatan-perbuatannya, ketika beliau menjadi penguasa orang arab, beliau menguasai beberapa negeri dan menjadikan penguasa-penguasa mereka tunduk kepada beliau …

 

·         jika anda seorang rakyat lemah, anda bisa mengambil dari rasulullah saw. teladan yang baik, ketika beliau teraniaya di mekkah di bawah kekuasaan orang-orang musyrik…

 

 

·         jika anda seorang pemenang, anda juga bisa mengambil contoh dari kehidupan rasulullah saw. ketika beliau menang melawan musuh-musuhnya pada perang badar, hunain dan fathu makkah…

 

·         jika anda seorang yang kalah .., ambillah contoh dari rasulullah saw. ketika beliau sedang berperang pada perang uhud beliau berada di tengah-tengah sahabatnya yang terbunuh dan yang kelemahan karena terluka…

 

 

·         jika anda seorang pengajar, maka anda dapat mengambil contoh darinya, beliau mengajar para sahabatnya di mesjid…

 

·         jika anda seorang murid yang  terpelajar, maka anda dapat membayangkan bagaimana keadaan beliau ketika beliau berguru kepada jibril as.

 

 

·         jika anda seorang penasihat dan pembimbing yang terpercaya, maka dengarkanlah rasulullah saw. ketika beliau menasihati para sahabatnya di masjid nabawi…

 

·         jika anda seorang yatim piatu, ayah beliau meninggal ketika beliau masih di dalam kandungan, kemudian ibunya meninggal ketika masih berumur 6 tahun…

 

 

·         jika anda seorang anak-anak, perhatikan ketika beliau masih kecil di susukan oleh halimah sa’diah dengan penuh kasih sayang…

 

·         jika anda seorang pemuda, maka bacalah perjalanan seorang penggembala makkah…

 

 

·         jika anda seorang pedagang yang melakukan perjalanan membawa barang dagangan, maka perhatikanlah  keadaan pemimpin kafilah yang hendak menuju basrah…

 

·         jika anda seorang hakim, maka perhatikan kebijaksanaan beliau menangani permasalahan ketika para pembesar makkah saling berselisih dan hampir berperang untuk memperebutkan meletakkan hajar aswad pada tempatnya, mari kita melihat bagaimana beliau menyelesaikan perkara dengan penuh kearifan ketika beliau berada di halaman mesjid madinah, beliau tidak pilih kasih dan menyamakan hak antara orang kaya dan miskin.

 

 

·         jika anda seorang suami, maka bacalah sejarah dan kehidupan yang jujur dan adil terhadap suami khadijah dan aisyah, jika anda seorang ayah terhadap anak-anak anda maka belajarlah terhadap apa yang telah di lakukan oleh ayah fatimah az zahra atau kakek hasan dan husein…

 

di posisi manapun anda dan bagaimanapun keadaan yang anda alami, siang dan malam yang anda lalui maka anda bisa mencontoh kehidupan muhammad saw. sebagai petunjuk dan teladan yang baik yang dapat mencerahkan kehidupan anda, kemudian dapat memperbaiki urusan-urusan anda yang membingungkan. beliau adalah pribadi yang agung di dunia ini.

 

Previous article Next article

Articles in the same category

Website Muhammad Rasulullah saw.It's a beautiful day