1. Articles
  2. tonyo&jowab
  3. Anda Tidaklah Bebas

Anda Tidaklah Bebas

Under category : tonyo&jowab
2155 2013/08/12 2024/05/23
Apa hukum ucapan sebagian orang ketika dinasihati terhadap perbuatan maksiat: "Saya bebas melakukan apa saja,"?Al-Hamdulillah. Perbuatan itu keliru. Anda tidaklah bebas berbuat maksiat. Justeru apabila Anda bermaksiat kepada Rabb Anda, berarti Anda telah keluar dari "kehambaan" yang Anda akui terhadap Allah, menuju perbudakan diri kepada syetan dan hawa nafsu."
(Fatawa Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin)
Previous article Next article
Website Muhammad Rasulullah saw.It's a beautiful day