1. Articles
  2. tonyo&jowab
  3. Bolehkah Mengerjakan Puasa Enam Hari Bulan Syawal Sementara Ia Harus Membayar Hutang Puasa Ramadhan?

Bolehkah Mengerjakan Puasa Enam Hari Bulan Syawal Sementara Ia Harus Membayar Hutang Puasa Ramadhan?

Under category : tonyo&jowab
2448 2013/08/14 2024/05/22
Bolehkan seseorang mengerjakan puasa enam hari bulan Syawal sementara ia belum menunaikan hutang puasa bulan Ramadhan? Masalahnya ia tidak berpuasa sebanyak sepuluh hari pada bulan Ramadhan tanpa uzur syar'i. Apakah ia memperoleh pahala puasa setahun penuh yang dijanjikan bagi orang yang menyempurnakan puasa bulan Ramadhan lalu mengiringinya dengan puasa enam hari bulan Syawal? Berilah kami jawaban semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan.Penetapan pahala dari ibadah yang dikerjakan seorang hamba karena Allah merupakan hak prerogatif Allah. Selama seorang hamba mengejar pahala dari Allah dan bersungguh-sungguh mengerjakan amal ketaatan maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amalnya. Sebagaimana firman Allah:

Tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan baik. (QS. 18:30)

Yang seharusnya dilakukan bagi orang yang punya hutang puasa Ramadhan adalah membayarnya terlebih dahulu baru kemudian mengerjakan puasa enam hari bulan Syawal. Sebab belum terhitung mengiringi puasa bulan Ramadhan dengan puasa enam hari bulan Syawal bila ia belum menyempurnakan puasa bulan Ramadhan.
Wabillahi taufiq, semoga shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad, kepada segenap keluarga dan sahabat beliau.

Previous article Next article
Website Muhammad Rasulullah saw.It's a beautiful day