Masuk dan keluar dari toilet

diantara sunnah-sunnah masuk dan keluar dari wc. ialah:

·masuk wc. dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan.

 

· berdo’a sebelum masuk: “allahumma inni a’udzubika minal khubutsi wal khabaaitsi”.

 

artinya: ya allah ! sesungguhnya aku berlindung kepada-mu dari godaan syetan laki-laki dan perempuan”. (hr. bukhari dan muslim).

 

·dan berdo’a ketika telah keluar: “gufraanak” artinya : “aku minta ampun kepada-mu”. (di riwayatkan oleh ashhabu sunan kecuali an nasaai).

 

·setiap manusia akan masuk wc. siang dan malam secara berulang-ulang , dan setiap masuk dan keluar ia menerapkan sunnah ini yaitu dua sunnah ketika masuk dan dua sunnah ketika ia keluar.

Previous article Next article