1. Articles
  2. Seribu sunnah dalam sehari semalam
  3. Sunnah-sunnah yang di lakukan ketika sedang ruku’

Sunnah-sunnah yang di lakukan ketika sedang ruku’

45411 2007/11/30 2024/06/22

 

 

sunnah yang di lakukan ketika sedang ruku’ ialah, sebagai berikut:

1. kedua tangan rasulullah saw. menggenggam kedua lututnya dengan jari-jari tangan yang terbuka lebar ketika ruku’.

 

2. meluruskan punggungnya ketika ruku’  supaya rata.

 

3. kepalanya lurus sama rata dengan punggungnya, beliau saw. tidak menundukkan kepalanya dan juga tidak mengangkatnya.

 

4. merenggangkan kedua lengannya di sampingnya.

Previous article Next article
Website Muhammad Rasulullah saw.It's a beautiful day