1. Articles
  2. De profeet Mohammed in de Bijbel
  3. In wiens naam spreekt Mohammed ?

In wiens naam spreekt Mohammed ?

4477 2010/12/08 2024/03/02

in wiens naam spreekt mohammed ?

van wie zijn de woorden die hij spreekt en in wiens naam spreekt hij? kijk in de koran en lees bijvoorbeeld het laatste hoofdstuk "an nâs", en blader zo terug naar het begin. je zult zien dat elk hoofdstuk begint met: bismillah al-rahman al-rahiem, in naam van allah, de barmhartige, de genadevolle. in wiens naam spreekt mohammed? in de naam van god, de barmhartige, de genadevolle. kijk eens hoe deze profetie past bij de profeet mohammed? het past hem als een handschoen. elk woord, elk hoofdstuk begint met: in naam van allah, de barmhartige, de genadevolle. geen getrek, gekonkel en gewring, slaagt erin om deze passendheid te ontkrachten. wat we nu moeten doen, is kijken naar wat mohammed ons vertelt.


 

we moeten lezen en onderzoeken wat mohammed ons leert. hij zegt niet dat jezus (as) god niet is, maar dat hij god is. hij zegt niet dat jezus (as) de zoon van god niet is, maar dat hij de zoon van god is. hij zegt niet dat jezus (as) niet gestorven is voor onze zonden, maar dat hij is gestorven voor onze zonden. niks hiervan.

hij leidt de mensen naar god, aanbid god, de vader in de hemel, de enige god.

in de tijd van jezus (as) waren de joden aan het wachten op de komst van de profeet, aangekondigd in deuteronomium 18:18. de joden hebben zelf geen kandidaat aangesteld voor dit profeetschap. het was jezus (as) die door christenen als deze profeet gezien werd. in de tijd van jezus (as) waren ze nog steeds aan het wachten op de beloofde profeet. het bewijs hiervoor is te vinden in johannes 1:19-22:

 …wie zijt gij… …wat dan? zijt gij elia?… …zijt gij de profeet?…

 

de joden waren aan het wachten op drie profeten; de messias, elia en de profeet uit deuteronomium 18:18. voordat de messias zou komen, moest elia komen. volgens christenen is jezus (as) de messias. in de bijbel lezen we dat johannes de doper (as) de elia is; matteüs 17:10-13

…toen begrepen de discipelen, dat hij over johannes de doper tot hen gesproken had…

 

hier lezen we, dat jezus (as) zegt, dat johannes de doper (as) de elia is. toen gingen de discipelen naar johannes de doper (as) om te vragen of dat klopte, of hij de elia is. in johannes 1:20 lezen we wat johannes de doper (as) over zichzelf zegt:

 

 …ik ben de christus niet. en zij vroegen hem: wat dan? zijt gij elia? en hij zeide: ik ben het niet. zijt gij de profeet? en hij antwoordde: neen…

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day