1. Articles
  2. De profeet Mohammed in de Bijbel
  3. De Koran

De Koran

5331 2010/12/08 2024/05/22

de koran

 en precies, op deze manier is de hele koran geopenbaard aan de profeet mohammed . de eerste openbaring kreeg hij toen hij in de grot hira was. hij was alleen.

de engel gabriël (as) zei tot hem: "lees". mohammed zei: 'ik kan niet lezen". mohammed wist niet dat toen hij dit zei, dat er een andere bijbelse profetie vervuld werd;namelijk jesaja 29:12

…of het boek wordt gegeven aan iemand die niet lezen kan, terwijl men zegt: lees dit eens; maar hij antwoord: ik kan niet lezen…

met het boek wordt de openbaring van god bedoeld.

de engel van god zei opnieuw: "lees". mohammed zei weer: "ik kan niet lezen". voor de derde keer zei de engel gabriël (as) tegen mohammed : "lees voor! in de naam van jouw heer, die heeft geschapen". toen begreep mohammed dat hij niet moest lezen, maar dat hij moest herhalen wat hij hoorde. dus hij herhaalde:

 "lees voor! in de naam van jouw heer, die heeft geschapen. hij heeft de mens geschapen van een bloedklomp. lees voor! en jouw heer is de meest edele. degene die onderwezen heeft met de pen. hij heeft de mens onderwezen wat hij niet wist." (nederlandse vertaling van de edele koran, soerah 96: al-'alaq (de bloedklomp), 1 t/m 5)

 

dit waren de eerste vijf verzen (ayaat), geopenbaard aan de zegel der profeten: mohammed , in de grot hira.

nadat de engel gabriël (as) had gesproken en was weggegaan, werd mohammed zeer bang en rende naar zijn vrouw khadeejah (ra). met angst vertelde mohammed wat hij had meegemaakt en hij was bang dat er iets fout met hem was, dat hij misschien bezeten zou zijn, dat hij een stem hoorde die zei dat hij moest lezen. zijn vrouw khadeejah (ra) zei: allah weet wel wat hij met jou doet. jij bent aardig voor wezen en weduwen en je bent vriendelijk tegen alle mensen. je doet veel aan liefdadigheid en je bent goed. toen gingen ze naar een neef van khadeejah (ra), warrakah, een geëerd lid onder de geleerden van het joodse en christelijke schrift. warrakah was een christen, een arabische christen. toen hij het verhaal hoorde, zei hij dat mohammed een boodschapper van allah was, een profeet van allah, gekozen voor de mensheid.

 in de daarop volgende 23 jaar van zijn profetisch leven, werd de hele koran geopenbaard. in fases, afhankelijk van de behoefte. het is een boek, bestaande en opgebouwd uit een soort van telegrammen. dit is de manier hoe allah (swt) spreekt. allah spreekt niet zoals: er was eens, of sprookjes over baba het zwarte schaap, de wolf en het lam. de edele koran is niet zo. de koran is een geconcentreerd boek: "qoel hoewallahoe ahad. allahoe sammad. lam jalid wa lam joelad. walam jakoel la hoe koefoewan ahad".

 

vier verzen, en het hoofdstuk is compleet. het is een oceaan. nu begin je te denken wat daar staat. een oceaan. wat staat daar?

"zeg: 'hij is allah, de enige. allah is de enige van wie al het geschapene afhankelijk is. hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. en niet één is aan hem gelijkwaardig'."

en wat nog meer? wat betekent dit alles? het is zeer moeilijk. je hebt toelichting nodig om alles goed te begrijpen. de koran kariem is een geconcentreerd boek, bestaande uit 'telegrammen'. en in 23 jaar werd alles geopenbaard wat we nu in één boek kunnen lezen: de koran.

maar dit alles, waar we nu over praten, is helemaal niet belangrijk. want de zoon van god is gestorven voor onze zonden. hij heeft ons verlost van alle zonden. het is een fijn en goed gevoel, dat iemand anders boet voor jou zonden. je kunt met 200 km./uur door de stad rijden, en als ze je pakken zeg je gewoon dat je buurman de bekeuring zal betalen. wat fijn. zal u er nog iets om geven om snelheid te minderen? de buurman is er om de bekeuringen te betalen. u heeft hoofdpijn en ik slik het medicijn. ik ga boodschappen doen, en u betaalt. wat fijn. u heeft problemen met uw blinde darm. ik zeg; opereer mij maar, de mijne is nog gezond. maar zo is de mens niet. de mens is van nature een lafaard.

 

een voorbeeld: de profeet adam (as), volgens de bijbel van nu, in genesis 3:10-14

…wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? hebt gij van de boom gegeten, waarvan ik u verboden had te eten? toen zeide de mens: de vrouw, die gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten. daarop zeide de here god tot de vrouw: wat hebt gij daar gedaan? en de vrouw zeide: de slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten…

 

god betrapte hen op het eten van de appel. allah vroeg adam (as) wat hij gedaan had. adam (as) zei: nee, niet ik, maar de vrouw heeft mij de appel te eten gegeven. kijk naar zijn gedrag. hij beschuldigde de vrouw. hij beschuldigde zelfs god, want als god de vrouw niet geschapen had, dan was hij nu niet in de problemen geweest.


 

en de vrouw, zij beschuldigde de slang. je ziet, zij willen zelfs niet verantwoordelijk zijn voor hun eigen fouten, voor hun eigen zonden. laat staan boeten voor de zonden van een ander. wij zijn allemaal net zo, geen verschil. dit is de mens. wilt u de straf van een ander op u nemen? als iemand zondigt, wilt u boeten?

het is ook zeer onrechtvaardig. dus iemand die gestorven is voor onze zonden, wat een plezant gevoel. je hoeft geen respect te tonen, of te bidden, of te vasten. je hoeft geen geld te geven aan de behoeftige of na te denken over het leven. je hoeft jezelf niet te gedragen en op het rechte pad te blijven je hele leven lang. nee, je hoeft alleen te geloven dat christus is gestorven voor onze zonden en vergeving is voor jou. verlies geen tijd en doe wat je wil, geniet, want christus is gestorven voor je zonden. maar allah (swt), de almachtige, wist van deze mentaliteit.

in vers 19 van deuteronomium 18, waarschuwt god ons, dat diegene die niet luistert naar de profeet, die in zijn naam zal spreken, diegene zal bestraft worden.

 …de man, die niet luistert naar de woorden welke hij in mijn naam spreken zal, van die zal ik rekenschap vragen…

 

beangstigd dit u niet? mij wel, het maakt mij bang. niets helpt om daar aan te ontsnappen. geen wapen in huis helpt om veilig te slapen. god, de almachtige, zal aan ons rekenschap vragen, zal ons bestraffen. meerdere verzen in de bijbel laten ons zien dat we ons moeten houden aan de wetten van god. maar daar gaat het nu even niet om. terug naar het bovenstaande vers.

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day