1. Articles
  2. HET WARE GELOOF - Door : ABU AMEENAH BILAL PHILIPS
  3. DE ALGEMEENHEID VAN DE ISLAM

DE ALGEMEENHEID VAN DE ISLAM

5763 2011/05/14 2024/07/19

de algemeenheid van de islam

 

aangezien de gevolgen van valse godsdiensten zo erg zijn, moet de ware godsdienst van allah universeel begrijpbaar en haalbaar zijn, en zich niet beperken tot bepaalde mensen, plaatsen of tijden. er kunnen geen voorwaarden zijn zoals bij de baptisten, bij wie het geloof in een mens als redder enz., een voorwaarde is om het paradijs te mogen betreden. binnen het centrale principe van de islam en in de definitie ervan (de overgave aan de wil van god) liggen de wortels van de algemeenheid van de islam. wanneer de mens zich realiseert dat allah één is, geen onderdeel is van zijn schepping en hij zich aan allah onderwerpt, wordt hij een moslim in lichaam en geest en komt hij in aanmerking voor het paradijs.zo kan iedereen op elk moment in de meest afgelegen gebieden in de wereld moslim worden, een volgeling van gods religie, de islam, door enkel de afgoderij af te wijzen en zich op allah alleen te richten. er moet opgemerkt worden dat de erkenning van en de onderwerping aan allah vereist dat men moet kiezen tussen goed en slecht, een dergelijke keuze betekent een verantwoordelijkheidsplicht.de mens wordt verantwoordelijk gehouden voor zijn gemaakte keuzes en zal zijn best moeten doen om goed te doen en kwaad te vermijden.


 

het uiterste goed is het aanbidden van allah alleen en het uiterste kwaad is de aanbidding van zijn schepping, samen met of in plaats van allah. dit feit is uitgedrukt in de laatste openbaring:

 

“voorzeker, de gelovigen, de joden, de christenen en de sabiërs- wie onder hen ook in allah en de laatste dag geloven en goede daden verrichten, zullen hun beloning bij hun heer ontvangen en er zal geen vrees over hen komen, noch zullen zij treuren.”

(al-baqarah 2:62)

 

“en als zij de thora en het evangelie en hetgeen hun van hun heer is nedergezonden, in acht hadden genomen, zouden zij zeker van wat boven hen is en van hetgeen onder hun voeten is, hebben gegeten. onder hen is een groep die matig is, maar de handelwijze van velen hunner is slecht.”

(al-maa‟idah 5:66)


 

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day