1. Articles
  2. HET WARE GELOOF - Door : ABU AMEENAH BILAL PHILIPS
  3. ERKENNING VAN ALLAH

ERKENNING VAN ALLAH

5596 2011/05/14 2024/07/24

erkenning van allah

 

de vraag die hier opkomt is: “hoe kan van alle mensen worden verwacht dat ze in allah geloven, ondanks dat ze variëren in achtergrond, maatschappij en cultuur?” om mensen verantwoordelijk te stellen voor het aanbidden van allah, moeten ze toegang hebben tot kennis over allah. de laatste openbaring leert ons dat de gehele mensheid met de natuurlijke aanleg om allah te erkennen, geboren is. dat is aangeboren en zo zijn ze geschapen. in soerah al-a‟raaf, vers 172-173 legt allah uit dat toen hij adam schiep, hij ervoor zorgde dat er nakomelingen van adam waren en deed een belofte door te zeggen: “ben ik niet jullie heer?” waarop zij allen antwoordden: “ja, wij getuigen hiervan.” allah verduidelijkte toen waarom hij de totale mensheid had laten getuigen dat hij hun schepper is en de enige ware god die aanbidding waard is. hij zei:

“dit was voor het geval jullie (mensheid) op de dag der opstanding zouden zeggen: „wij waren ons hiervan zeker niet bewust.dat wil zeggen: wij hadden geen idee dat u allah, onze god was. niemand heeft ons verteld dat we alleen u moesten aanbidden. allah verklaarde verder dat het ook voor het geval was dat men zou zeggen: “het waren alleen onze vaderen die afgoderij bedreven en wij waren een geslacht na hen. wilt u ons dan vernietigen om hetgeen de leugenaars deden?”

zodoende wordt elk kind geboren met een natuurlijk geloof in allah en ze bezitten een aangeboren neiging om hem te aanbidden, dit wordt in het arabisch de „fitrah‟genoemd.als het kind alleen gelaten werd, zou hij allah van nature aanbidden, maar alle kinderen worden beïnvloed door degenen om zich heen, zichtbaar of onzichtbaar. de profeetrheeft overgeleverd dat allah zegt:“ik schep mijn dienaren in de goede religie maar duivels zorgen ervoor dat zij op het verkeerde pad komen.”

 

 de profeetrzei ook:

“elk kind wordt geboren met de „fitrah, het zijn zijn ouders die het tot een jood, christen of magiër maken.” (overgeleverd door al-bukhari en muslim).

 

wanneer een kind zich overgeeft aan de fysieke wetten die allah heeft aangebracht in onze aard, zal zijn ziel zich ook natuurlijk onderwerpen aan het feit dat allah zijn heer en schepper is. maar zijn ouders proberen hem te leiden naar hun eigen inzicht en het kind is in de vroege stadia van zijn leven niet sterk genoeg om zich tegen de wil van zijn ouders te verzetten. de godsdienst die het kind in dit stadium volgt, is er een van de gewoontes en opvoeding. allah houdt hem hier niet verantwoordelijk voor en straft hem niet voor deze religie. doorgaans worden er in het leven van mensen, van hun kinderjaren tot in de tijd dat zij sterven, tekens getoond, totdat het duidelijk wordt dat er slechts één ware god (allah) is. als de mensen eerlijk tegen zichzelf zijn, zullen ze hun valse goden verwerpen en naar allah streven, de weg zal makkelijk voor ze gemaakt worden. maar als ze voortdurend de tekenen van allah verwerpen en (een deel van) de schepping blijven aanbidden, wordt het moeilijker voor hen om hieraan te ontsnappen.bijvoorbeeld, in het zuidoostelijke gebied van de jungle in de amazone in brazilië, zuid-amerika, richtte een primitieve stam een nieuwe hut op om hun afgod skwatch te huisvesten, de oppergod van de hele schepping, als hulde aan de god. terwijl een jongeman neerknielde voor iets wat hem geleerd was dat het zijn schepper en ondersteuner was, kwam er een oude hond de hut binnen die onder de vlooien zat. de jongeman keek op, en kon nog net zien hoe de hond zijn achterpoot ophief en tegen het beeld urineerde. woedend jaagde de jongeman de hond uit de tempel, maar toen hij tot bezinning was gekomen, realiseerde hij zich dat het beeld nooit de heer van het universum kon zijn. allah moest ergens anders zijn. hij had nu een keuze om zijn kennis te gebruiken en op zoek naar allah te gaan, of om verder te gaan met het onjuiste geloof van zijn stam. hoe raar het ook mag lijken, dit was een teken van allah voor die jongeman. het bevatte goddelijke leiding om te tonen dat wat hij aanbad onjuist was. profeten werden, zoals eerder aangegeven, naar elke natie en stam gestuurd om het natuurlijke geloof van de mensheid in allah en de aangeboren neiging om hem te aanbidden te steunen, evenals om de goddelijke waarheid in de dagelijkse tekens die door allah worden geopenbaard te versterken. hoewel er in de meeste gevallen veel van de leer van de profeten werd vervormd, bleven er gedeeltes over die het goede en slechte aanwijzen. bijvoorbeeld, de tien geboden van de thora, hun bevestiging in het evangelie en het bestaan van de wetten tegen moord, diefstal en overspel in de meeste maatschappijen. daarom zal elke ziel verantwoordelijk worden gehouden voor zijn geloof in allah en zijn acceptatie van de godsdienst„de islam‟, de totale overgave aan de wil van allah. wij bidden tot allah, de verhevene, om ons op de juiste weg te leiden waarnaar hij ons leidt, en om ons te zegenen. hij is het meest barmhartig. alle lof en dank zij allah, de heer van de werelden, en vrede en zegeningen zij met profeet mohammed, zijn familie, zijn metgezellen en hen die hen terecht volgen.


 

Previous article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day