1. Articles
  2. Het geloof van de moslim
  3. Meer van Allah's Eigenschappen

Meer van Allah's Eigenschappen

Under category : Het geloof van de moslim
1573 2013/01/26 2024/05/20

- Wij geloven dat Allah een glorierijk en waardig gezicht heeft: "Maar blijven zal het aangezicht van uw Heer, de Verhevene en de Verheerlijkte." ( 55:27)

-Wij geloven dat Allah twee krachtige handen heeft: "Nee, Zijn beide handen zijn wijd geopend: Hij schenkt gaven, zoals Hij wil." (5:64) "En niet hebben zij Allah begroot naar Zijn wezenlijke maat. Immers de aarde in haar geheel zal in Zijn greep zijn op de Dag der Opstanding; en de hemelen zullen zijn opgerold in Zijn rechterhand. Lofprijzingen aan Hem, Die verheven is boven de genotengeverij, die zij bedrijven." (39:67)

- Wij geloven dat Allah twee echte ogen bezit, omdat Hij zegt: "Bouw het schip onder Onze ogen en naar Onze openbaring…" (11:37). De Profeet (vrede zij met hem), heeft gezegd: "Zijn sluier is licht. Had Hij het verwijdert, zou de sublimiteit van Zijn aangezicht alles verbrand hebben die Zijn aanblik bereikte." (Moslim & Ibn Majah). De Soennieten zijn het er unaniem over eens dat Hij twee ogen heeft, dit werd ondersteund door de zegswijze van de Profeet over de Dajjal (de Anti-Christ) : "Hij is eenogig en uw Heer is niet eenogig." (Bukhari & Moslim)

- Wij geloven:” Geen blik kan Hem bereiken, maar Hij bereikt de blik (van iedereen). En Hij is de Tedere, de Wel-Onderrichte." (6:103)

- Wij geloven dat de gelovigen hun Heer zullen zien op de Dag der Opstanding: "Gezichten zullen te dien dage schitteren, op hun Heer blikkende.” (75:22-23)

- Wij geloven dat Allah geen gelijke heeft omdat Zijn Eigenschappen perfect zijn: "Geen ding is er aan Hem gelijk; Hij is de Horende de Ziende." (42:11)

- Wij geloven: "Niets overkomt Hem sluimer nog slaap." (2:255) Omdat Zijn leven perfect en eeuwig is.

- Wij geloven dat Hij niet onwetend is over de daden van Zijn dienaren door Zijn perfecte toezicht en veelomvattende kennis.

- Wij geloven dat Hij geen onrecht doet aan iemand vanwege Zijn perfecte Eerlijkheid.

- Wij geloven dat Hij bekwaam is iets te verrichten in de Hemelen of op de Aarde vanwege Zijn perfecte Kennis en Kracht. "Zijn bevel, wanneer Hij iets wil, is slechts, dat Hij zegt: Wordt!- En het Wordt." (36:82)

- Wij geloven dat Hij vrij is van vermoeidheid en zwakheden vanwege Zijn superkracht: "En Wij hebben de Hemelen en de Aarde geschapen en wat tussen beide is in zes dagen, en geen vermoeienis overkwam Ons." (50:38) 


Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day