1. Articles
  2. Het geloof van de moslim
  3. De Qur'an en Soenna: Bronnen van Zijn Eigenschappen

De Qur'an en Soenna: Bronnen van Zijn Eigenschappen

Under category : Het geloof van de moslim
1609 2013/01/26 2024/05/20

Alles wat wij vermeld hebben over Allah's Eigenschappen hetzij beknopt of in detail, bevestigend of ontkennend, is gebaseerd op het Boek van onze Heer en de overleveringen van onze Profeet. Het komt ook overeen met de praktijk van de vroegere generaties Moslims en de rechtgeleide geleerden die na hen kwamen.

Wij geloven dat het verplicht is de tekst van de Qur’an en de Profetische tradities  aangaande Allah's Eigenschappen te nemen in hun oorspronkelijke waarde en dit zo te interpreteren dat het geschikt is voor Allah de Almachtige. Wij verwerpen het gebruik van diegenen die de betekenis van deze tekst betwisten of op een manier begrijpen wat niet bedoeld is door Allah en Zijn Boodschapper.

Wij verwerpen ook het gebruik van diegenen die het heeft ontdaan van hun betekenissen en zoals het niet door Allah en Zijn Boodschapper werd overgebracht. Uiteindelijk verwerpen wij ook de aanpak van de overdrijvers, die hen een fysieke interpretatie geven, wat Allah gelijkstelt aan sommige van Zijn schepselen.


Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day