1. Articles
  2. Het geloof van de moslim
  3. Qur'an en Soenna zijn vrij van tegenstrijdigheden

Qur'an en Soenna zijn vrij van tegenstrijdigheden

Under category : Het geloof van de moslim
1438 2013/01/26 2024/05/30

Wij weten zeker dat wat geopenbaard is in Allah's Boek en in de tradities van Zijn Boodschapper, de Waarheid is. Het bevat geen tegenstrijdigheden: “Denken zij dan niet na over de Qur'an? Maar als die van een ander dan Allah was, dan zouden zij daarin veel tegenstrijd vinden." (4:82)

Tegenstrijdigheden in de geboden vervalsen hen en dit is onmogelijk in deze geboden die door Allah geopenbaard zijn en verteld zijn door Zijn Boodschapper, vrede zij met hem. Degene die beweert dat er tegenstrijdigheden in de Qur'an zijn, of in de Profetische overleveringen of tussen die twee, moet een slechte intentie en een misleid hart hebben. Dus moet hij berouw tonen en stoppen met zondigen. Als iemand zich voorstelt dat er een paar tegenstrijdigheden zijn in de Qur'an, de zegswijzen van de Profeet of tussen deze twee, dan moet dit het resultaat zijn van zijn gebrek aan kennis, onvoldoende begrip of een gebrek aan diep nadenken. Daarom moet hij kennis zoeken en zijn best doen in reflecteren totdat de waarheid duidelijk is voor hem. Als na deze pogingen de waarheid niet duidelijk is voor hem, zou hij de gehele materie moeten laten aan de Enige die het weet en moet hij zijn denkbeeld achterwege laten en zeggen zoals degenen die veel kennis bezitten: "Wij geloven erin, dit alles is van onze Heer." (3:7) Hij moet weten dat er noch tegenstrijdigheden noch verschillen in de Qur'an, de Soenna of tussen beiden zijn.

 

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day