1. Articles
  2. Het geloof van de moslim
  3. Geloven in Engelen

Geloven in Engelen

Under category : Het geloof van de moslim
1588 2013/01/27 2024/05/30

Wij geloven in het bestaan van de engelen van Allah en dat zij Zijn "Honderden dienaren" zijn. Niet zijn zij Hem voor met spreken, maar het is naar Zijn bevel dat zij handelen." |(21:27) Allah heeft hen geschapen, en zij aanbidden en gehoorzamen Hem. "En wie bij Hem zijn, achten zich niet te hoog voor Zijn dienst en niet voelen zij zich beklemd." (21:19)

- Engelen zijn verborgen voor ons, wij kunnen ze niet zien, Allah liet hen aan sommige van Zijn dienaren zien. Profeet Muhammad (vrede zij met hem) zag Gabriel in zijn echte gedaante, “met zeshonderd vleugels die de horizon bedekten.” (Bukhari & Moslim). Gabriel nam de vorm aan van een aardige man, die Maria ontmoette en een gesprek met haar had. "Hij kwam naar de Profeet terwijl hij temidden van zijn metgezellen was, in een verschijning van een onwetende man aan wie je niet zien kon dat hij lang gereisd had, met erg witte kleding en zwarte haren. Hij zat tegenover de Profeet, vrede zij met hem, met zijn knieën tegen die van de Profeet, vrede zij met hem, en zijn palmen op de Profeet zijn dijen en sprak met de Profeet. De Profeet vertelde later zijn metgezellen dat de man die zij gezien hadden Gabriel was." (Bukhari & Moslim).


Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day