1. Articles
  2. Het geloof van de moslim
  3. De functies van de Engelen

De functies van de Engelen

Under category : Het geloof van de moslim
1832 2013/01/27 2024/07/12

- Wij geloven dat de engelen opgedragen zijn met enkele functies. Temidden van de engelen is Gabriël, die toevertrouwd werd met de openbaring. Hij bracht het neder van Allah naar hen, die Hij wenste temidden van Zijn Profeten en Boodschappers.

 Tussen hen is Michaël welke de regen en beplanting tot zijn taak heeft. Tussen hen is ook Israfil wiens functie het blazen van de Hoorn is,  ten tijde van Donderkeilen en Opstanding. Tussen hen is de engel des Doods (Malik-el-Maud), die de menselijke zielen weg neemt ten tijde van de dood. Temidden van de engelen is degene die verantwoordelijk is voor de bergen; en Malik, de bewaarder van de Hel.

Sommige engelen zijn belast met de embryo's in de baarmoeders, anderen zijn verantwoordelijk voor de bescherming van de mensen en andere engelen zijn bezig de menselijke daden op te nemen; twee engelen voor elk persoon, "Als de beide engelen (hun daden) opnemen, een ter rechterzijde, en een ter linkerzijde gezeten. Geen woord spreekt hij uit of bij hem is een waarnemer bereid." (50:17-18)

Sommige andere engelen zijn belast met het ondervragen over de daden nadat hij  in zijn laatste verblijfplaats is gezet. Twee engelen komen tot hem en vragen hem over zijn Heer, zijn religie en Zijn Profeet, Dan: "Allah versterkt het geloof van degenen die geloven met de standvastige uitspraak  (de geloofsbelijdenis) tijdens het wereldse leven en in het Hiernamaals, en Allah laat de onrechtplegers dwalen en Allah doet wat Hij wil." (14:27)

 

Sommige van de engelen zijn belast met de bewoners van het Paradijs:"...Terwijl de engelen door iedere poort bij hen binnentreden zeggend: Heil is over u lieden voor de dulding, die gij betracht hebt. – Want heerlijk is het verblijf der eindbestemming." (13:24)

De Profeet, vrede zij met hem, vertelde ons dat zeventigduizend engelen elke dag het Volkrijke Huis in de hemel betreden of erin bidden. Zij komen nooit terug, zolang als zij leven." [Bukhari & Moslim]

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day