1. Articles
  2. Het geloof van de moslim
  3. Geloven in Allah’s Boeken

Geloven in Allah’s Boeken

Under category : Het geloof van de moslim
1472 2013/01/27 2024/05/30

- Wij geloven dat Allah boeken openbaarde naar Zijn Boodschapper, als bewijs voor de mensen en als leidraad voor de rechtschapen werkers. Deze boeken zuiverden hen en brachten hen wijsheid.

 

- Wij geloven dat Allah met elke Boodschapper een boek liet nederdalen, omdat Hij zei: "Wij hebben toch Onze Boodschappers gezonden met de bewijstekenen en Wij hebben met hen nedergezonden de Schrift en de Weegmaat, opdat de mensen de rechtmatigheid zouden betrachten." (57:25)

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day