1. Articles
  2. Het geloof van de moslim
  3. Boekenkennis

Boekenkennis

Under category : Het geloof van de moslim
1487 2013/01/27 2024/06/20

Temidden van deze Boeken kennen wij de volgende:

1. De Torah, welke werd geopenbaard aan Mozes, vrede zij met hem. Temidden van de "Israëlitische" Boeken is dit het grootste. "Wij hebben de Taurah nedergezonden, waarin de rechte leiding en licht is, volgens welke oordeelden de profeten, die overgaven gedaan hebben, voor hen, die het Jodendom belijden en de rabbijnen en de schriftgeleerden, naar hun ter bewaring gegeven in Allah's Schrift en waarvoor zij getuigen waren geworden." (5:44)

2. Het Evangelie, welke Allah openbaarde aan Jezus, vrede zij met hem. Het is een bevestiging van de Torah en een aanvulling ervan. "… en Wij hebben hem gegeven de Indjil, waarin de rechte leiding en licht, en om te bevestigen wat daarvoor was van de Taurah, en als rechte leiding en vermaning voor de vrezende." (5:46) "…en opdat Ik voor u geoorloofd maak iets van wat u verboden was." (3:50)

3. De Psalmen welke Allah aan David, vrede zij met hem, gegeven heeft.

4. De Gedenktafels van Abraham en Mozes, vrede zij met hen.

5. De Glorierijke Qur'an, welke geopenbaard werd aan Profeet Muhammad, de Zegel van de Profeten. "Het is een leidraad aan de mensen en een duidelijk teken van leiding een maatstaf tussen goed en fout…" (2:185)

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day