1. Articles
  2. Inleiding tot de Soennah
  3. De Soennah bestaat uit verschillende soorten

De Soennah bestaat uit verschillende soorten

Under category : Inleiding tot de Soennah
1475 2014/03/18 2022/10/06

1- Met woorden: zoals de woorden van de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem): “Daden vinden plaats met een intentie.” (Overgeleverd door Al-Boekhaarie & Moeslim)


2- Met daden: dat zijn al de zaken die overgeleverd werden via de metgezellen van de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), over zijn daden van aanbidding, zoals zijn gebed, de bedevaart, het vasten etc.


3- Met instemming: dit is de goedkeuring van de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) over daden die sommige metgezellen verricht hebben. Bijvoorbeeld over de interpretatie van de metgezellen toen hij (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) tegen hen zei: “Dat niemand van jullie het namiddaggebed verricht dan in Banie Qoeraydhzah.”


Sommigen hadden dit verbod uiterlijk geïnterpreteerd en hebben dit gebed uitgesteld tot na het vroege avondgebed. En anderen hadden hieruit begrepen dat de boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zijn metgezellen aanspoorde zich te haasten en baden dit gebed op tijd. Toen Allah's boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) hiervan op de hoogte gebracht werd en wist wat de twee groepen gedaan hadden, stemde hij hiermee in, en keurde hij dit niet af. (Al-Boekhaarie & Moeslim)

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day