1. Articles
  2. Inleiding tot de Soennah
  3. De band tussen de Soennah en de Qor-aan

De band tussen de Soennah en de Qor-aan

Under category : Inleiding tot de Soennah
1272 2014/03/19 2022/10/06

De Soennah tegenover de Qor-aan kent drie onderverdelingen:


(1) - Die zaken van de Soennah die de wetgevingen van de Qor-aan bevorderen en hiermee overeenstemmen, zoals de overleveringen die duiden op de verplichting van het gebed, het geven van de armenbelasting (Zakaat), de bedevaart (H'adj) en het vasten, zonder dat deze het hebben over de condities noch de pilaren, en dit volledig overeenstemt met het Vers over dit onderwerp. Zoals Allah zegt: “En verricht het gebed, en geef de armenbelasting.” [Soerat Al-Baqarah (2), aayah 43]


En de woorden van de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem): “Islam werd op vijf gebouwd: getuigen dat niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed Zijn boodschapper is, dat men het gebed verricht en dat men de armenbelasting geeft.” (Al-Boekhaarie)

 


En de Woorden van Allah: “O jullie die geloven eet niet van elkaars eigendommen op valse wijze” [Soerat An-Nisaa-e (4), aayah 29]

Tegenover de woorden van de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem): “Het geld van een moslim is niet toegestaan behalve wanneer hij hiermee akkoord gaat.” (Authentiek verklaard door Al-Albaanie in Sah'ieh'oe l-Djaami' 2780)

(2) - Datgene dat de wetgevingen van de Qor-aan verduidelijkt:

 


A - Allah de Verhevene heeft gezegd: “En de dief en de dievegge: houw hun handen af als een vergelding vanwege (de misdaad) die zij begingen.” [Soerat Al-Maa-iedah (5), aayah 38]

De Soennah heeft dit verduidelijkt en heeft ons gezegd dat dit tot aan de pols is (rekening houdend met de voorwaarden en de context)


B - Of dat de Soennah de zaken die in de Qor-aan algemeen verduidelijkt worden, in detail verteld: Allah zegt ons in de Qor-aan dat wij moeten bidden, maar de Soennah heeft ons uitgelegd hoe wij moeten bidden.


C - Of dat de Soennah met uitzonderingen komt op de wetgeving die zich in de Qor-aan bevindt: Allah zegt: “De man heeft het deel van twee vrouwen (bij een erfenis) ” [Soerat An-Nisaa-e (4), aayah 11]

 


Dit Vers omvat al de kinderen, doch de Soennah maakt ons duidelijk dat diegene die vermoord heeft, niet erft: “De moordenaar erft niet.”

En tot Allah keren wij terug.

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day