1. Articles
  2. Inleiding tot de Soennah
  3. Waarschuwing! Verwerp de Soennah van de boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) niet!

Waarschuwing! Verwerp de Soennah van de boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) niet!

Under category : Inleiding tot de Soennah
1403 2014/03/19 2022/10/06

- Allah de Verhevene heeft degene die de bevelen van de boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) niet opvolgt gewaarschuwd, Hij heeft namelijk gezegd: “Maak de manier van aanspreken van de boodschapper onder jullie niet als de aanspreking van jullie onder elkaar. Waarlijk, Allah kent degenen onder jullie die in het geheim wegsluipen. Laten degenen die zijn bevel ongehoorzaam zijn opletten dat een beproeving hen treft of een pijnlijke bestraffing hen treft.” [Soerat An-Noer (24), aayah 63]

 


2- En Allah Ta'ala geeft ons geen keuze dan zijn bevel te volgen; Allah de Verhevene heeft gezegd: “En het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en Zijn boodschapper een zaak hebben besloten, om een andere keuze te maken in hun zaak. En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt: waarlijk, hij verkeert in duidelijke dwaling.” [Soerat Al-Ah'zaab (33), aayah 36]

 


3- En Allah heeft het nemen van de boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) als rechter, tot de fundamenten van het geloof doen behoren: “En bij jouw Heer, zij zullen niet geloven totdat zij jou als een rechter nemen in hun onderlinge geschillen en dan in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde, en zij aanvaarden (het dan) volledig.” [Soerat An-Nisaa-e (4), aayah 65]

 


4- En de boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Dat niemand van jullie zich liggend bevindt op zijn gemakje en dat er een zaak tot hem komt dat ik opgelegd heb, of hem verboden heb, en dat hij zegt: "Tussen ons en jullie bevindt zich het Boek van Allah; datgene wat wij hierin vinden dat toegestaan is verklaren wij toegestaan, en datgene wat wij hierin verboden vinden, verklaren wij verboden.” (Aboe Daawoed, At-Tirmidzie, en hij heeft gezegd dat dit een goede overlevering is.)

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day