1. Articles
  2. Weerleggen van de leugens van vijanden van de islam
  3. De leugen van de naaktheid van de Profeet

De leugen van de naaktheid van de Profeet

45339 2007/11/22 2024/04/19

 

 

de leugen van de naaktheid van de profeet
 
de vijfde leugen: 
 
"toen aboe bakr naar de profeet (vzzmh) ging, troffen ze elkaar terwijl hij (vzzmh) naakt was. daarna kwam omar en ze troffen elkaar terwijl hij (vzzmh) naakt was. toen `uthman bij de profeet (vzzmh) kwam, bedekte hij (vzzmh) zichzelf. `aisha vroeg de profeet (vzzmh) waarom hij dat had gedaan, en hij zei: "hoe kan ik geen zedigheid tonen aan een man voor wie de engelen zedigheid tonen?” 
 
 
 
de voorgaande tekst is foutief door de leugenaar zakarya butrus overgebracht. hij beschreef de profeet (vzzmh) als zijnde naakt terwijl hij aboe bakr en omar ontmoette in het bijzijn van ‘aisha (zijn vrouw), en zich alleen bedekte toen ‘uthman binnenkwam. deze gemene leugenaar is de eerste om zo’n grote leugen over de profeet (vzzmh) te vertellen. 
 
 
 
in feite is de authentieke hadith verteld door muslim in “de verdiensten van de metgezellen”, hadith no. 4414. de hadith is overgeleverd door de betrouwbare bron van ‘aisha (moge allah tevreden over haar zijn) die zei: « allah's boodschapper (vrede en zegeningen zijn met hem) lag op het bed in mijn verblijf met zijn dij of been onbedekt. aboe bakr vroeg toestemming om binnen te komen. de profeet bleef in dezelfde toestand (met zijn dij of been onbedekt). toen vroeg 'umar toestemming om binnen te komen. de profeet bleef in dezelfde toestand (met zijn dij of been onbedekt). toen vroeg 'uthman toestemming om binnen te komen. allah’s boodschapper (vzzmh) ging zitten en ordende zijn kleren. (eén van de vertellers zegt dat het niet op dezelfde dag gebeurde). dit viel ‘aisha op en ze zei: ”aboe bakr kwam binnen en je stond niet op en je bleef onbewogen (je ordende je kleren niet), toen kwam omar binnen en je stond niet op en je ordende je kleren niet, toen kwam 'uthman binnen en je stond op en je regelde je kleren. daarop zei de profeet: “zou ik dan geen zedigheid tonen aan een persoon aan wie de engelen zedigheid tonen?”»
 
 
 
merk op dat in de vertelling van muslim niets wordt verteld over naaktheid, zoals die gemene leugenaar beweert. daarnaast laat het woord ‘of’ doorschemeren dat de verteller twijfelt of het onbedekte lichaamsdeel van de profeet zijn been of zijn dij was. dan hebben we het nog niet eens over een andere vertelling in ahmad's musnad waarin hij zegt dat hij (vzzmh) in zijn bed sliep en niet zei dat hij zijn been of dij bloot was. `aisha zei: "toen `uthman binnenkwam ordende je jouw kleren". dus droeg hij (vzzmh) op dat moment kleren, en ‘aisha sprak op een speelse manier in de aanwezigheid van de nobelste metgezellen van de profeet, volgens de interpretatie van an-nawawi van deze hadith. 
Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day