1. Articles
  2. De Profeet en jij
  3. De Rechten van de Profeet

De Rechten van de Profeet

Under category : De Profeet en jij
4972 2008/02/07 2024/07/17
Article translated to : English

de rechten van de profeet

 

na de rechten van allah (st) zijn de rechten van de profeet (sws) het belangrijkst. er is geen mens die meer rechten heeft dan de profeet.

allah (st) zegt, wat als volgt kan worden vertaald:

 
«voorwaar, wij hebben jou (mohammed) gezonden als een getuige en een verkondiger van goede tijdingen en een waarschuwer. opdat jullie in allah en zijn boodschapper zullen geloven en jullie hem helpen en hem (mohammed) eren, ’s ochtends en ‘s avonds.»  [48:8-9]

om die reden zou liefde voor de profeet sterker moeten zijn dan iemands liefde voor zichzelf, zijn kinderen, zijn familie en voor wereldse bezittingen. de profeet zei, wat vertaald betekent:

<niemand van jullie zal werkelijk geloven totdat ik hem dierbaarder zal zijn dan zijn kinderen, ouders en alle mensen.> [al bukhari  en muslim]

de profeet heeft veel rechten. respect voor hem en waardering zou op de best mogelijke manier moeten worden toegepast. de profeet respecteren houdt ook in het respecteren en aanhangen van zijn soenna na zijn overlijden. de verschuldigde rechten zouden aan de profeet moeten worden gegeven zonder te overdrijven. wanneer je leest hoe de metgezellen van de profeet hielden en hem respecteerden, dan ken je het belang van deze zaak. toen quraish (de stam van de profeet) orwa ibn masoed stuurde om met de profeet te onderhandelen in het hudaibia gebied, was hij zeer onder de indruk over hoe de metgezellen de profeet behandelden. hij zei: “ik heb de koningen van perzië, rome en abyssinië bezocht, maar ik heb geen enkele leider gezien die meer werd bewonderd en gerespecteerd door zijn volk dan mohammed. wanneer hij hen iets opdroeg te doen, deden ze dat zonder te dralen. als hij de woedhoe’ (rituele wassing) verrichtte, probeerden ze het beetje water te bemachtigen dat hij overliet. ze keken hem nooit recht in de ogen, uit respect..” dat is hoe de profeet werd behandeld door zijn metgezellen. hij was allah’s boodschapper die geweldig goede eigenschappen bezat en het beste gedrag ooit gezien.

de rechten van de profeet omvatten in hem te geloven betreffende de religieuze zaken en betreffende de gebeurtenissen waarover hij ons vertelde van het verleden, het heden en de toekomst.  zijn bevelen aanhangen en zich er aan  onderwerpen zijn een aantal van zijn rechten.  wanneer een moslim in de profeet gelooft en zijn religie wil volgen, moet hij dat doen door te geloven dat de manier van de profeet de beste manier is. in de profeet geloven houdt de bevestiging in dat zijn religie de beste religie is. allah zei, wat kan worden vertaald als:

«bij jouw heer, zij geloven niet totdat zij jou laten oordelen over waar zij over van mening verschillen en dan in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde, en zij aanvaarden (het dan) volledig.» [4:65],

en

«zeg (o mohammed): als jullie van allah houden, volg mij dan: allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. en allah is vergevensgezind, meest barmhartig.” [3:31]

om de religie van de profeet te verdedigen is een van zijn rechten over de gelovigen. het verdedigen van de religie kan worden gedaan door het gebruiken van strijd, de tong en door te schrijven. het negeren van aanvallen op de profeet of op zijn religie is niet toegestaan voor moslims. moslims moeten er naar streven om op de best mogelijke manier, aanvallen op de profeets karakter of op welk aspect dan ook van zijn religie, de beste religie van de mensheid, af te keuren.

 

Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day