1. Articles
  2. Mohammed volgens anderen
  3. Alphonse de La Martaine schreef in

Alphonse de La Martaine schreef in

Under category : Mohammed volgens anderen
34196 2008/02/24 2024/07/18

alphonse de la martaine schreef in: ‘historie de la turquie’: “als grootsheid in doel, kleinigheid van betekenis, en verbijsterende resultaten de drie criteria zijn voor een menselijke genie, wie kan iemand anders uit de geschiedenis durven vergelijken met mohammed? de meest beroemde mensen creëerden legers, wetten en slechts rijken. zij stichtten, als het al iets was, niet meer dan materiele machten welk noch meestal voor hun ogen in elkaar stortte. deze man verzette niet alleen legers, wetten, rijken, mensen, dynastieën, maar miljoenen mensen in 1/3 van de toen bewoonde wereld: en meer dan dat, hij verzette altaren, de goden, de religiën, de ideeën, de geloven en de zielen. filosoof, redenaar, apostel, wetgever, veroveraar van ideeën, de restaurateur van rationele opvattingen… de stichter van twintig aardse rijken en van één spiritueel rijk. – dat is mohammed. gezien alle maatstaven waarmee we menselijke grootsheid kunnen meten, zouden we ons kunnen afvragen, is er een man groter dan hij?

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day