1. Articles
  2. Het uiterlijk van de Profeet
  3. Speciale dingen over Mohammed – samengevat

Speciale dingen over Mohammed – samengevat

12398 2008/04/13 2024/05/21
Article translated to : English

 

speciale dingen over mohammed – samengevat

 

michael h. hart, de amerikaanse schrijver van the hundred: a ranking of the most influential persons in history (ranglijst van de meest invloedrijke personen in de geschiedenis), noemde mohammed “de enige man in de geschiedenis die uitzonderlijk succesvol was op zowel het religieuze als het seculiere niveau.” hier kunnen we een aantal andere unieke prestaties aan toe voegen, zoals de volgende:

 

er is nooit iemand geweest zoals mohammed (vrede zij met hem), wiens leven zo accuraat in detail is vastgelegd, en er is niemand in de geschiedenis geweest zoals mohammed (vrede zij met hem) wiens voorbeeldige daden door zoveel mensen uit zoveel verschillende landen en regio van de wereld dagelijks worden nagestreefd, en dit gaat nog steeds door tot vandaag de dag.

 

onder de religieuze leiders was mohammed de enige die een regering op kon richten die gebaseerd was op goddelijke leiding, voor het eerst in de mensengeschiedenis, en dat ook nog in een land waar eeuwenlang de anarchie sterk overheerste. hij bracht wetten, orde, en sociaal recht aan een volk dat bekend stond om hun eindeloze conflicten van vergeldingen. als er iemand ooit een onbetwiste leider werd door goddelijk recht, dan was het mohammed, en mohammed alleen.  

 

hoewel hij macht bezat die zo absoluut was als een mens kan bereiken, hij bleef zelfs bescheidener dan zijn volgelingen. hij zei: “ik ben slechts een dienaar van god en ik ben slechts gezonden als een onderwijzer.”

 

het was mohammed (vrede zij met hem) die de mensen voor het eerst leerde alcohol, drugs en alle soorten onrein voedsel op te geven. het was niemand minder dan mohammed (vrede zij met hem) die voor het eerst in de geschiedenis de rechten van de vrouw instelde, door hen het recht op eigendom toe te kennen, op erfenis, het recht om vragen aan de autoriteiten te stellen, het recht om een gearrangeerd huwelijk te weigeren, en een scheiding te vragen wanneer daar reden toe was.

 

er is nooit een dergelijke, ongeletterde man geweest, die de wijsheid van de geleerden van de latere generaties in de schaduw stelde. en er is nooit een religieuze leider zoals hem geweest die zo ‘modern’ was in zijn gedrag en beleid. hij veroordeelde racisme en nationalisme; hij stelde wetten in om dieren, bomen en het milieu te beschermen; hij stelde arbeidersrechten in en verbood rente.

 

in de korte tijdspanne van 23 jaren van zijn profetische leven, was mohammed (vrede zij met hem) in staat om het geloof, de zeden, het dagelijks leven en de gehele denkrichting van al de verschillende stammen van arabië te transformeren.

binnen honderd jaar had zijn boodschap de harten en de levens van miljoenen mensen in verschillende delen van de wereld veranderd.

 

de details van het persoonlijke leven van de profeet, bijvoorbeeld over hoe hij at, dronk, hoe hij zichzelf waste, etc. kunnen we te weten komen door de hadithboeken, die een schat van informatie vormen over zijn levensstijl. het zou onmogelijk zijn om op deze pagina een gedetailleerd overzicht te geven van de verschillende aspecten van de persoonlijkheid van deze man mohammed (vrede zij met hem). daarom zal ik hier alleen een aantal aspecten van zijn persoonlijke leven naar voren halen.

 

de profeet was langer dan gemiddeld, en was krachtig gebouwd. hij had een lichte huidskleur, had een uitstekend voorhoofd, en had lange en dikke wimpers. hij had een vriendelijk gezicht en een aangename glimlach.

 

als hij sprak dan had hij daar een doel bij, anders hield hij zich stil. hij was de eerste om een ander te groeten, en hij was niet de eerste die zijn hand terugtrok bij het handschudden. hij hield er niet van als mensen te veel aandacht aan hem schonken en hij verbood hen op te staan wanneer hij binnenkwam. hij bezocht de armen en de zieken en hij droeg de moslims op hetzelfde te doen. hij nodigde de allerarmsten uit om zijn karige maal met hem te delen.

 

zijn vrouw ‘a’isha zei: “hij hielp altijd met het huishouden en herstelde zelf zijn kleren, lapte zijn schoenen op, en veegde de vloer. hij molk, tuierde en voerde zijn dieren en deed boodschappen voor het gezin.” (al-bukhari)

 

de profeet was erg schoon op zichzelf en reinigde zijn tanden vijf maal daags, voor ieder dagelijks gebed. na middernacht stond hij op voor de tahajjud gebeden (vrijwillige nachtgebeden), die hij nooit in zijn leven oversloeg (al-bukhari). hij was niet veeleisend wat betreft zijn bed; soms sliep hij op zijn bed, soms op een simpele mat, en soms op de grond (zarqani).

 

hij was zacht en goedaardig, altijd bereid om andermans fouten door de vingers te zien. beleefdheid, vrijgevigheid, eenvoud en oprechtheid waren het waarmerk van zijn karakter.

 

hij was streng bij het toepassen van het recht, maar zijn strengheid werd getemperd door medeleven. door zijn aardige manieren verkreeg hij de genegenheid van zijn volgelingen. hoewel hij de boodschapper van allah was, en feitelijk de heerser van arabiê werd, was hij nooit trots en wendde hij zich nooit een superieure houding aan. vrees voor allah en nederigheid waren diep in zijn hart ingeworteld.

 

hij ontving mensen altijd op een hoffelijke manier en toonde eerbied aan de oudere mensen. hij zei: “een oude man eren is respect aan allah tonen.”

 

hij was erg vriendelijk voor dieren. het gebeurde eens dat tijdens een reis iemand een paar vogeleitjes nam. het pijnlijke gekrijs en gefladder van de vogel trok de aandacht van de profeet (vrede zij met hem), die de man vroeg de eitjes terug te leggen. (al-bukhari)

toen zijn leger richting mekka marcheerde om het in te nemen, kwamen ze langs een teefje met puppies. de profeet (vrede zij met hem) gaf niet alleen maar orders dat ze niet lastig moesten worden gevallen, maar posteerde zelfs een man om er zeker van te zijn dat het ook gebeurde.

 

de profeet hield van het gezelschap van de arme mensen, en hij bad gewoonlijk: “o allah, laat me arm blijven tijdens mijn leven en mijn dood, en herrijs me bij de opstanding tussen degenen die arm zijn.” (an-nasa’i)

 

zijn huis was een hut met muren van ongebakken klei met een dak van palmbladeren bedekt door kamelenhuid. hij sliep gewoonlijk op een ruwe matras. zijn volgelingen bemerkten de afdruk ervan op zijn rug. ze wilden hem graag een zacht bed geven, maar hij sloeg het aanbod af, zeggend: “wat moet ik met wereldse dingen? mijn connectie met de wereld is net als die van een reiziger die een tijdje in de schaduw van een boom uitrust en dan weer verder gaat.”

 

hij raadde de mensen aan eenvoudig te leven en hij leefde zeer sober. toen hij stierf was er niets in zijn huis behalve een paar gerstekorrels die na het malen waren blijven liggen. (al-bukhari)

 

de profeet zei over zichzelf: “allah heeft me als zzn boodschapper gestuurd opdat ik perfectie van karakter tentoon kan stellen, verfijnde manier laat zien, en hoogstaand gedrag.” (malik)

 

en toen hij stierf liet hij geen cent achter, geen enkel bezit behalve zijn witte muilezel, zijn wapens, en een stukje land dat hij had opgedragen aan de gemeenschap. (al-bukhari)

 

allah (verheven is hij) zegt in de qor’an wat kan worden vertaald als:

 

[voorzeker, de boodschapper van allah is voor jullie ene goed voorbeeld: voor wie op (de beloning van) allah en het hiernamaals hoopt…] (al ahzab 33:21)

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day