השתלטות האומה האיסלאמית על העולם

Under category :
7459 2007/11/13 -0001/11/30
Article translated to : العربية

השתלטות האומה האיסלאמית על העולם

הנביא מוחמד עלו בירכת אללה ושלום אמר: " אללה הראה לי את הארץ וראיתי את כל רחבי הארץ, האומה שלי תשתלט על כל מה שראיתי " מסופר על ידי מוסלם.

הדבר הזה התרחש בימי "הצחאבה" חברי הנביא ירציהם אללה, לפני הסוף של המאה הראשונה לפי הספירה האיסלאמית כאשר השתלטו המוסלמים על שלושת היבשות אסיה, אפריקה ואירופה לאחר התמוטטות שתי האמפריות של הפרסים והרומאים.