1. Articles
  2. האיש המטיב לבני משפחתו
  3. הבית הראשון שקיבל את ההלכה

הבית הראשון שקיבל את ההלכה

5785 2010/09/30 2024/02/24
Article translated to : العربية

הבית הראשון שקיבל את ההלכה

ביתו של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום מאללה היה הבית הראשון שבו קיבלו תושביו את ההלכה האיסלאמית. בביתו של הנביא חיו נשותיו, שלכל אחת  מהן היה חדר קבוע, בבית היה אולם בו היו נפגשים נשות הנביא כדי ללמוד ממנו את האיסלאם . הוראותיו של אללה ישתבח שמו היו תמיד נושא חשוב לנשות הנביא שהקפידו כל הזמן ללמוד את ההלכה כדי ללמדה לנשים המוסלמיות .

מספר רב של פסוקי הקוראן הקדוש הורד עליו בביתהזה, ליד נשות הנביא שכּונו אימהות המאמינים. אללה יתעלה הורה להן : " זכורנה את אותות אללה והחוכמה בהיקראם בבתיכן. אללה הוא אנין דעת ומכיר כל דבר לִפנַי ולִפנים " (סורת המחנות : 34 ) .

הן קיבלו את פסוקי הקוראן לפני כל המוסלמים  ולפעמים האחת מהן ראתה את המלאך גבראיל כבשר ודם בהיותו מוריד לנביא את הקוראן.

נשות הנביא למדו ממנו את הכל, והעבירו את המידע שקיבלו לאומה האיסלאמית אחרי מותו של הנביא .

 

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day