1. Articles
  2. הנביא מוחמד בספרי הקודש
  3. כל הנביאים בשרו על בואו של הנביא מוחמד

כל הנביאים בשרו על בואו של הנביא מוחמד

5460 2010/10/12 2024/06/24
Article translated to : العربية

כל הנביאים בשרו על בואו של הנביא מוחמד

לאחר שסקרנו את הבשורות על בואו של הנביא מוחמד עליו השלום, אנו יכולים להסיק את התוצאות החשובות הבאות:

ראשית:הבשורות של הנביאים הקדומים על בואו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום נחשבות לראיות חותכות על נכונות שליחותו של הנביא מוחמד עליו השלום.

שנית:אנשי הספר הכניסו הרבה עיוותים וסילופים בספרים שלהם, במיוחד בכל הנוגע לבשורה על בוא נביא הרחמים הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום,אלא שישנם הרבה בשורות שנשארות למרות הכל.

שלישית:הבשורה הזו היתה ברורה עד כדי כך שאנשי הספר יודעים את הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום כפי שמכירים את בניהם.

רביעית:הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום הוא השליח אשר בשרו על בואו כל הנביאים.

חמישית:אללה הבורא ישתבח שמו ויתעלה רצה שצאצאי ישמעאל יקבלו לידם את הנהגת האנושות לאחר שהיהודים איבדו את כל היסודות העיקריים של ההנהגה, אללה ישתבח שמו ויתעלה רצה לשלוח להם נביא לאחר סיום הנבואה בבני ישראל.

שישית: כל הבשורות של הנביאים הקודמים מצביעים על כך שמקומו של הנביא הבא שאללה ישלח אותו לאנושות הוא בארץ הערבים, במדבר פראן ובעיר מיכה.

שביעית:הבשורות של הנביאים הקודמים מצביעים על קבוצה של מאפיינים ותכונות שאינם חלים אלא רק בנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום, למשל, כי הוא אחרון הנביאים, אללה ישתבח שמו ויתעלה יתמך בו, מבשר בדת האיסלאם, אינו יודע קרוא וכתוב, חותם הנבואה על כתפיו, היה נביא לפני תחילת בריאה, זכרו ושלטונו ישארו לנצח וצנוע.

שמינית:הבשורות של הנביאים הקודמים מדברים על אירועים שהתרחשו לנביא הבא, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום, כמו: מסעו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום לירושלים ועליתו השמימה, הגירתו והנסים שלו.

תשיעית:הבשורות של הנביאים הקודמים מדברים על מלכות אללה – מדינת האיסלאם- מלכות האמת והצדק, אשר תשאר עד שאללה יירש את הארץ ויושביה.

עשירית:הבשורות של הנביאים הקודמים הצביעו על שמו של הנביא הבא, למשל: הנביא אדריס עליו השלום, ישוע עליו השלום והמלאכים אשר הופיעו לרועים העבריים.

Previous article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day