1. Articles
  2. נשות הנביא
  3. הגברת סאוודה

הגברת סאוודה

Under category : נשות הנביא
34121 2007/11/02 2024/07/21
Article translated to : العربية English हिन्दी

הגברת סאוודה

 

הנביא מוחמד עליו השלום נשא לאישה  את סאוודה בת זמעה זמן קצר לאחר מות אשתו האהובה, חאדיג'ה, שעימה חלק עשרים וחמישה שנות נישואין מאושרות וחיים מבורכים מאוד.

סאוודה הייתה אישה בוגרת, בערך כבת 40, ואם לארבעה ילדים. נישואין אלו היו עבורה כצעד קדימה מאחר והייתה היא מתאבלת על בעלה, אל- סקראן בן עמר. נפטר הוא שהם חזרו מעביסיניה, לשם הלכו מספר מחבריו של הנביא עליו השלום כמה שנים קודם לכן כדי להתרחק מן הרדיפות במכה וליישם בסיס שני לאיסלם.   

כעת הייתה נשואה היא לשליח אללה עליו השלום, שהוכר בשנית באישיותו האדיבה ובחמלתו, בנוסף למעלות הרבות שהתאימו לו בכדי לקבל מאללה יתעלה את המסר האחרון לאנושות. מלומדים הכותבים על הנביא עליו השלום ואישיותו לעיתים קרובות מסבירים את נישואיו במונחי צרכים שונים, חלקם פוליטיים, אחרים חברתיים וחלק אף חקיקתיים. חלק מהסיבות הללו בהחלט נראו בהרבה מנישואיו, אך אינם הסיבה העיקרית לאף מקרה מהם.   

נישואיו לכל אחת מהן נבעו מרצון להתאחד ספציפית עימה בברית נישואים. במקרה של סאוודה, אנו קוראים הסברים שהוא עליו השלום רצה לפצות אותה על אובדן בעלה.

מכורח המציאות, הנביא עליו השלום הזדקק לאישה חדשה לאחר שאשתו חאדיג'ה נפטרה. התכונות שהזדקק להן באשתו החדשה היו בגרות, נדיבות ושתהיה מאמינה בשליחותו. סאוודה ענתה לכל דרישות אלו. היה עליה לטפל בשתי הבנות הרווקות, אום-כולת'ום ופאטימה.

אנו רואים היבטים לבגרותה של סאוודה בדרכים שונות. אחת מהן היא כאשר הגיעו נשותיו האחרות לביתו של הנביא עליו השלום ושררה ביניהן קנאה, שהובילה להופעת שתי מחנות, סאוודה לא הצטרפה לאף קבוצה מהן. נשארה היא נאמנה לבעלה עליו השלום, סיפקה לו כל צרכיו, אהבה ודאגה.

היא גם לעולם לא הביעה, במילה או ברמז, כל רגש קנאה כשהבינה שלבו של הנביא עליו השלום נטה לכיוונה של אחת מסוימת מנשותיו. נהפוכהו, אנו רואים שהיא שמחה כשידעה שלבו של הנביא עליו השלום נטה לעאישה יותר מלכל נשותיו, אך חייב היה להזכיר הוא, עליו השלום,  הגינות ושוויון בין כל נשותיו.

הנביא עליו השלום לא הרשה לעצמו לתת ולו שעה אחת נוספת לעאישה יותר מאשר נתן לכל נשותיו האחרות. כך מרצונה לשמח את הנביא עליו השלום, סאוודה העניקה  את לילותיה במתנה לעאישה. הייתה מתנה זו מיוזמתה, שנבעה רק מתוך רצונה לרצות ולשמח את בעלה עליו השלום.

כך, בכל פעם שהגיע תורה של סאוודה, הנביא עליו השלום היה מבקר אותה בערב לפני שהלך להמשך הלילה בביתה של עאישה.

 

מעשיה של סאוודה מראה רבות על אישיותה. הייתה היא אישה שאהבה להיות נדיבה לאחרים, ונהנתה להעניק להם מה שישמח אותם.

רצתה היא לשמר את נישואיה לנביא עליו השלום ותמיד מוזכרת בפי המוסלמים בכל העולם כ"אם המאמינים" כפי שנשותיו זכו לתואר זה..

באותו הזמן, רצתה היא להעניק יותר לבעלה עליו השלום ולאחת שאהב הוא מבין נשותיו. וכך מתנתה זו הפכה לדוגמא אישית עבור כל אישה שבאהבתה מוכנה לוותר על חלק מזכויותיה בכדי לרצות את בעלה.

סאודה נפטרה לקראת סיום שלטונו של החליף השני, עומר איבן אל-חטאב, כעשרה שנים לאחר שנפטר הנביא עליו השלום.

 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day