זכויות האדם המדוכאות: הצדק וזכויות אדם

Under category :
186 2019/07/07 -0001/11/30
Article translated to : English العربية

זכויות האדם המדוכאות: צדק וזכויות אדם

"כל בעלי החיים שווים ... אבל כמה מהם טיפשים מכדי להאמין בזה". ג'ורג 'אורוול…. עם שינוי קל. למעשה, לא כל כך קל.

זכויות אדם: סיסמה יפה. השאלה היא: מי?

הערבים?, האירופים?, אמריקאים?, אנגלו-סכסון?, פרוטסטנטים?, העשיר?, החזק? או פשוט אלה שאנחנו צריכים להעניק להם את הזכויות שלהם?

תמיד התעניינתי במושג זכויות האדם. ראיתי גבר יורה באזרחים, מכוון להרוג אותם. לאחר מכן הוא חזר לארצו, שם קיבלו אותו כגיבור. עם זאת, ארצו נקטה עמדה מוסרית גבוהה לגבי זכויות האדם.

מדינות מסוימות מגנות על אזרחיהן ועל בעלי החיים שלהן. חתול תקוע על עץ גבוה, לא מסוגל לרדת למטה עשוי להיעזר על ידי מספר כבאים אשר ממהרים להביא את החתול למטה. עם זאת, המדינה שבה מתרחש את זה כמקרה נורמלי לא  אכפת לה מאלפי אנשים העובדים במפעלים בשכר שלא יעלה על 15 סנטים לשעה. הסתירה הזאת לא גרמה לי לכעוס, אבל זה הפתיע אותי וגרם לי להיות סקרן.

עכשיו אני מבין למה הם מתכוונים כשהם מדברים על זכויות אדם. הם מתכוונים לזכויותיהם של בני עמם: 'הזכויות שלנו'.

זה בניגוד לגישה האסלאמית שמכבדת את האנושות של כל אדם. בין אם אתה לבן, שחור, אסיתי או אינדיאני. אתה עלול להיות עני או נכה, אבל זה לא משנה. אכן, בין אם אתה מוסלמי או לא מוסלמי, אתה זכאי לזכויותיך המלאות ולצדק ללא הבחנה.

תראה את הסרטון:תסתכל על העולם שלנו היום, תראה במבט אחד את התוצאות של תיאוריות ועקרונות של בני האדם, אתה רואה חברות קרועות, וכפרים שלמים ועיירות נהרסו, מבלי שאף אחד מביע כל התנגדות. עם זאת, עולם העקרונות המוסריים וזכויות האדם שופך דמעות על אירועים הרבה פחות חשובים. זהו עולם שבו העקרונות נמתחים ומתכווצים לפי הגזע והצבע של הקורבן.

האסלאם מקיים צדק מוחלט בין כל בני האדם. אללה יתעלה אומר בקוראן:" אללה מורה על צדק והצדקה ועל מגע עם הקרובים ומזהיר מפני העוולה, הרשע והקפוח" הצדק באיסלם הוא מציווה אשר שאללה  ציווה על כל המוסלמים,  עוול אסור באיסלאם, עד כדי כך שאללה אסר את העוול על עצמי, אללה אומר " עבדי אני אסרתי את הקיפוח על עצמי ועשיתי אותו לאסור ביניכם, לכן אל תקפחו זה את זה"

חייו של הנביא מוחמד מראים יישום מעשי של עיקרון זה. נביא דוגמא אחת: "זמן קצר לפני קרב בדר, הנביא היה מגייס את חייליו והיה לו מקל קצר להתאים את השורות שלהם. הוא חלף על פני סוואד אבן גוזאייה, שעמד עם חצי גופו בולט מן השורה. הנביא דחף אותו במקלו הקטן בבטנו בקלות ואמר: "עמוד כמו שצריך, סוואד". האיש אמר: " הוי שליח אללה, פגעת בי, ואללה שלח אותך עם השליחות של אמת וצדק. תן לי את הזכות שלי." הנביא הרים את בגדיו מעל בטנו ואמר לאיש: "קח את הנקמה שלך, סואד".

על פי אמנת זכויות האדם הטובה ביותר כיום, האם חייל יכול לבקש מהמפקד שלו ליישם את צדק? האם יוכל לבקש מהמפקד שיורשה לו לעשות מה שהמפקד עשה לו? הנביא נתן לחייל שלו את בזכות הזה  מזה ארבע מאות שנה.

השאלה שמטרידה אותי: האם האיסלאם זקוק לאמנת זכויות אדם? או ליתר דיוק, האם אמנות זכויות האדם זקוקות לחוק האיסלאמי?

הוי האנשים, בראנו אתכם מתוך זכר ונקבה, וחילקנו אתכם לעמים ושבטים למען תבחינו ביניכם. ואולם הנכבד מכולכם אצל אללה הוא הירא שבכם. אללה יודע ומכיר כל דבר לפני ולפנים"