הרמת הידים ולשים את הידים על החזה

Under category :
1607 2012/09/06 -0001/11/30

3- להגיד "אללה אכבר" כלומר אללה הוא הגדול בעוד מביט למטה אל מקום ההשתחוות

4- להרים את הידים עד לרמה של הכתפיים או קרוב לתנוכי האוזנים בעודו אומר "אללה אכבר" כלומר אללה הוא הגדול.

5- לשים את היד הימנית מעל היד השמאלית ומעל פרק היד השמאלית, ולשים את שתי הידים על החזה כמו הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום נהג לעשות.