1. Articles
  2. מסר לאלה שאינם מאמינים באלוהים
  3. מי הוא מוחמד ?

מי הוא מוחמד ?

67256 2009/01/22 2024/06/13

מי הוא מוחמד ?

מי הוא הנביא מוחמד עליו השלום ?

מי הוא מוחמד שמספר תומכיו קרוב לשני מיליארדים ?

האם הוא מדען נכבד ?

האם הוא נשיא מדינה פופולארי ?

האם הוא ראש ממשלה מנוסה ?

האם הוא מלך צודק ?

התשובה :

לא !

הוא יותר גדול מכל אלה !

הוא שליח אלוהים , ואחרון הנביאים

הוא האיש שבא לעולם לפני כ - 1400 שנים , ואמר כי אלוהים השרה לו מן השמים להטיף לעולם כולו על האסלאם ללא קשר בזמן או במקום , ללא הבדל במין או בצבע .

הוא אמר שדת אלוהים האסלאם היא הדת האחרונה , וכי הוא אחרון הנביאים והשליחים שאין שליח או נביא אחריו .

מי הוא מוחמד ?

מי הוא מוחמד ?

האם הוא הטרוריסט שמופיע בעיתונות המערב ?   

האם הוא המפקד הצבאי הגאון שניצח בכל הקרבות שלו ?

האם הוא האנוש שהשכין את השלום בין השבטים הנלחמים?       

הוא האיש ששמר על זכויות כולם

שמר על זכויות הגברים , הנשים והקטנים .

הוא שמר על יחס טוב עם השכנים

הוא האיש שביסס את היחס ההוגן של המוסלמים לבלתי- מוסלמים

הוא האיש שסידר את היחסים המשפחתיים אשר הבטיחו להורים את הכבוד המגיע להם מטעם בניהם ואת ההגינות והיושר המגיעים לבנים מאת הוריהם.

הוא האיש שאסר על תומכיו לקפח את האחרים , וקרא לצדק , אהבה , עזרה הדדית ושיתוף פעולה .

הוא האיש שקרא לעזור לנזקקים , לבקר אצל החולים ולכבד את האחרים

הוא האיש שאסר על המוסלמים כל התנהגות רעה , כמו גניבה , תרמית , רצח וקיפוח .

הוא האיש ששינה את אופי הרוע האנושי והיצר הרע באדם לאופי הטוב ביותר

המוסלמי אינו גונב או גוזל

המוסלמי אינו נואף

המוסלמי אינו משקר

המוסלמי אינו הורג חפים מפשע

המוסלמי אינו מִרַמֵּה

המוסלמי אינו פוגע בשכנים שלו

המוסלמי מכבד את ההורים ומשרת אותם

המוסלמי מרחם על הקטנים , הנשים , החלשים והזקנים

המוסלמי אינו מתעלל בבני האדם או בבעלי החיים

המוסלמי חומל על אשתו ובני משפחתו ומרחם עליהם עד תום חייו

המוסלמי אינו פורש ממשפחתו בגיל הבגרות

הוא מוחמד עליו השלום

הידעתָ למה המוסלמים אוהבים את מוחמד ?

הידעתָ את מקומו של מוחמד בלבבות המוסלמים ?

כל מוסלמי אוהב את הנביא מוחמד יותר מכל יקר

קודם כל , לפני שתביע את דעתך , אני קורא לך להיות ניטראלי , כי לשפוט אדם עליך  קודם כל לנקוט בצעדים האלה :  

1 – עליך לשמוע ממנו אישית , לשמוע את דבריו , ולעקוב אחרי מעשיו .

2 – עליך להשוות בין רעיונותיו לבין ההיגיון של שפויי הדעת .

3 – אם הסקתָ שההיגיון שלו נכון , עליך להשוות בין הדברים לבין מעשיו , ולהבחין אם המעשים מתאימים לדברים.

4 – ואם כּן , אז עליך להאמין לו. כי זה הוא הבסיס שנהגו בעלי הבינה לשפוט בו את הנושאים החשובים .

 

בסופו של דבר תוכל להגיב על השאלה הבוערת הזו !

מי הוא מוחמד ?

 

 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day